(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Farní kostel Sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci

Sakrální objekty

Mladší historie

Starší historie

 

Filiální kostel sv. Hedviky v Krásném Poli

Historie kostela v Krásném Poli (pdf kopie Kroniky kostela sv. Hedviky)

Kostel sv. Hedviky Slezské (ze stránek obce)

Kaplička (ze stránek obce)