(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Roráty

Katolický týdeník o našich oslavách
Půjdem spolu do Betléma ...
Živý betlém bude v úterý 25. prosince
To, co si v dnešních dnech po 20 létech připomínáme, je i na našich stránkách
Setkání se sv. Mikulášem bylo 5. prosince a Farní ohňostroj následoval další den
Povídání o Adventu
Lidové misie 2018
Ministrantský výlet 17. listopadu 2018
Farní aktivity v prosinci 2018
Farní aktivity ve školním roce 2018-19

3. neděle adventní, 16. prosince 2018

V pondělí není náboženství kvůli zpovídání!
V pondělí bude v 18:00 Katecheze dospělých.
V úterý bude o. Vladimír navštěvovat nemocné. Začne od 9:00. Své příbuzné můžete nahlásit přímo jemu, nebo v sakristii.
V úterý je v 17:30 v našem kostele koncert Biskupského gymnázia.
V pátek zveme děti v 6:30 na rorátní mši. Po mši bude společná snídaně na faře.
V pátek v 19:00 v hale bude společenství mladých.
Zveme všechny děti na stavění betléma v boční kapli našeho kostela, které se uskuteční 23. 12. v 10:00. Prosíme také ty z vás, kdo máte doma biblické postavičky o zapůjčení. Mnohokrát děkujeme.
Zveme Vás na tradiční putování do Živého betléma 25.12.2018. Sraz v 16:30 u vstupu do Plesenského lesa (Nad Kolibou).

Předvánoční zpovídání:
Pustkovec:

Pondělí 17. 12.  15:00 - 16:50 a po mši
Středa 19. 12.  15:00 - 16:50
Sobota 22. 12.  14:00 - 16:50
Neděle 23. 12.  14:00 - 18:00
na Štědrý den přede mšema.
Krásné Pole:
Čtvrtek 20. 12. 17:00-17:30 a po mši
Neděle 23. 12. 10:15-10:30 a po mši

Další dny se bude zpovídat jako obvykle přede mší, lze si také domluvit s otcem Vladimírem individuální čas. Můžete taky využít Zpovědní službu v katedrále.

 

2. neděle adventní, 9. prosince 2018

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě sobotní velmi povedené oslavy dvacátého výročí našeho kostela. Především týmu, ale také těm, kdo připravili kostel, raut v sokolovně a pak tam i uklidili. Hudebníkům, ministrantům, lektorům, těm, kdo nesli dary panu biskupovi a přítomným kněžím a dalším, a také všem, kdo přišli do kostela.
Ještě jednou bych touto cestou rád poděkoval všem, kdo se před dvaceti lety aktívně zapojili do stavby kostela, nejen živým, ale i zesnulým. Bez vás by oslavy nemohly proběhnout!
o. Vladimír

Tuto neděli bude v 18:00 koncert České mše vánoční.
Tuto neděli je při mších sbírka na potřeby diecéze.
V pondělí bude v 18:00 rozjímání na biblí.
V úterý je v 17:00 v našem kostele koncert ZŠ Josefa Valčíka.
Ve středu v 18:00 v hale je schůzka přípravného týmu oslav, na níž zhodnotíme proběhnuvší oslavy.
Ve čtvrtek je v 18:00 v našem kostele koncert ZŠ Josefa Valčíka.
Ve čtvrtek je ve škole v 19:00 zasedání farních rad.
V pátek zveme děti v 6:30 na rorátní mši. Po mši bude společná snídaně na faře
V pátek v 19:00 v hale bude společenství mladých.
Zveme všechny děti na stavění betléma v boční kapli našeho kostela, které se uskuteční 23. 12. v 10:00. Prosíme také ty z vás, kdo máte doma biblické postavičky o zapůjčení. Mnohokrát děkujeme.
Zveme Vás na tradiční putování do Živého betléma 25. prosince. Sraz v 16:30 u vstupu do plesenského lesa (Nad Kolibou).
Termín farního tábora bude od 28. 7. do 3. 8. na faře na Cvilíně v Krnově. Přihlašování bude možné od ledna. 

Doplnění pro Krásné Pole

Tuto neděli bude v 17:00 koncert, který pořádá pan Vlkovič s přáteli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: