(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Duchovní život ve farnosti a v církvi

(Vitráž v Pustkovci)

Intence v aktuálním týdnu v Pustkovci
Intence v minulém týdnu v Pustkovci

Intence v aktuálním měsíci v Krásném Poli

Základní kontaktní informace a přehled bohoslužeb

Členové farních rad naší farnosti

Vyučování náboženství ve školním roce 2019 / 20

Setkávání maminek a jejich dětí 2019 / 20

Zpovědní služba v katedrále

Vzdělávejme ve víře, denně můžeme pozorně vyslechnout např. jednu lekci tohoto videokurzu

Dnes je v církevním kalendáři tento svátek (slavnost)