(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2021

 

Program velikonočních obřadů farnosti

 

Zpovídání před Velikonocemi:

  Čt 25. 3. So 27. 3. Ne 28. 3. Po 29. 3. Út 30. 3. St 31. 3.
Pustkovec Před mší 16:00-16:50 15:00-17:00 16:00-16:50 15:00-17:00 15:00-16:50
Krásné Pole Před a po mši   Před a po mši      

Účast na velikonočních obřadech:
1. Účast bude možná pouze se vstupenkami!
2. Vstupenky platí pouze pro ty, kteří obvykle chodí do našeho kostela.
3. Děti mladší než 6 let se mohou zúčastnit i bez vstupenek.
4. Stejně tak ti, kdo zajišťují liturgii se mohou zúčastnit bez vstupenek: ministranti, kostelníci, lektoři, varhaníci, zpěváci a akolyté.
5. Vstupenky jsou označeny podle dnů velikonočního tridua a očíslovány 1-46 pro Pustkovec a 1-17 pro Krásné Pole.
6. Pokud vláda zmenší povolený počet lidí v kostele, budou mít přístup na obřady ti, kteří mají vstupenky příslušných čísel (např. 1-20). Pokud se tento počet zvětší, bude možno vzít si dodatečně další vstupenky.
7. Bude možno vybrat si 1) mezi čtvrtkem a pátkem, 2) mezi sobotou v noci a jednou z nedělních mší. Připomínám, že sobota večer už patří do neděle a má tudíž stejnou závaznost.
8. Vstupenky budou k dispozici po mších v zákristii a také na čísle 775 197 438.
9. Od Květné neděle, 15:30 (v rámci zpovědního odpoledne) si bude možno rozebrat zbylé vstupenky.
10. Uvažte prosím dobře, na které obřady chcete jít, abyste zbytečně nebrali vstupenky ostatním!

 

Na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby
Požehnané netradiční Velikonoce nám přejí autoři www.velikonoce.cz.
Katolický týdeník: Jak oslavíme Velikonoce?
Druhé koronavirové Velikonoce: některé bohoslužby budou před kostelem, jiné se uskuteční víckrát
Církevní rok - Velikonoce, od Květné neděle do První neděle po Velikonocích
Velikonoční symbolika

Je tady sčítání lidu, přihlasme se k naší církvi i na příslušném formuláři

 

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Pastýřský list na 1. neděli postní

Bilance farnosti za rok 2020

 

Svátek Panny Marie Lurdské je 11. února
Sestry Nejsvětější Svátosti mají v Budějovicích unikátní manufakturu
Pravoslaví v kostce
Bůh ano, ale církev ne

 

Výsledky tříkrálové sbírky můžete průběžně sledovat na: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili i přes změněné podmínky. Zvláště děkuji těm, kdo ji pomáhali organizovat.

 

Biřmovanci měli v pátek 5. února v 17:00 online konferenci

Dnes se poprvé konalo online setkání biřmovanců. Proběhlo přes aplikaci Meet.
Zúčastnili se ho čtyři biřmovanci, kteří se podívali na prezentaci, vytvořenou otcem Vladimírem na téma: Zážitek hory. Toto téma se věnovalo základní architektuře bible. Její znalost pomáhá dobře pochopit tyto základní knihy naší víry.
Protože prezentace trvala téměř hodinu, zbyl čas už jen na krátkou modlitbu na začátku.
Dohodli jsme se, že taková setkání budou každý pátek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování