(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2021

 

Od 1. července. jsou časy mší opět jako před karanténou.
Po mši začínající v neděli v 9:00 opět funguje farní kavárna. Všichni jsou srdečně zváni.
Všichni, kteří mají některý z klíčů od prostor kostela, nebo fary se povinně zapíší v sakristii.

Ministrantský tábor 2021 v Partutovicích 3. - 8. srpna, přihláška - formát doc a formát pdf

 

Fotky z táboráku na závěr školního roku

Děkujeme všem za krásně prožitý táborák, přejeme všem pokojně a radostně prožité prázdniny a těšíme se zase v novém školním roce, třeba opět na táboráku a nejen tam ...

Tereza Soldánová

 

Veliká změna v naší farnosti

Bratři a sestry,
před časem jsem požádal otce biskupa o přeložení, protože je pro mne naše farnost příliš náročná. Nejnáročnější se pro mne stala ekonomika. Nebyl jsem schopen řádně vést účetnictví a uskutečnil některé investice, které zbytečně zatížily farní ekonomiku. S ekonomickou radou jsem se už dohodl na krocích k nápravě, které jsou v mých silách.
Otec biskup mou žádost vyslyšel, takže odcházím na kaplanské místo ve farnosti u katedrály.
Místo mne nastoupí otec Lumír Tkáč.
Chci se při této příležitosti omluvit všem, kterým jsem jakkoliv ublížil, nebo ještě ublížím.
Chci také poděkovat všem, kteří mi tak, či onak pomohli s aktivním životem naší farnosti.
Ve středu 23. června v 19:30 se bude konat setkání farních rad s novým otcem farářem. Prosím, aby přišli všichni.
Otec Vladimír

 

Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

 

Biřmování Pustkovec, sobota 5. června

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

17. června v 10:00, mše sv. – ukončení maturit s o. biskupem Martinem

 

V Ostravě se v neděli 30. května slavilo
Oslavy výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze (reportáž ČT)
Vzpomínáme na vznik ostravsko-opavské diecéze před 25 léty (reportáž ČT)

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

 

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava má setkání každé úterý v Pustkovci

Společenství VKH Ostrava zve všechny mladé lidi ke společ nému setkání na studentské mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci.
Setkání probíhají každý týden, vždy v úterý od 19.00. Informace k aktuálnímu dění najdete na www.vkhostrava.cz, facebooku a instragramu.

 

V Noci kostelů 28. května si můžeme prohlédnout pravoslavnou kapli sv. Andělů strážných

 

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. 2021 na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Slovo biskupa k rozvolnění:
Již neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání zatím umožněny nejsou.

 

V Moravskoslezském kraji existuje projekt Otevřené chrámy

Projekt Otevřené chrámy, na němž již 5. rokem spolupracuje Biskupství ostravsko-opavské s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, zpřístupní od soboty 29. května do 31. října celkem 35 církevních staveb. Vstup do církevních památek a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné. Kompletní nabídka bude aktualizována na https://doo.cz/otevrenechramy.

 

Bůh v Třebovicích promlouvá z billboardů, farnost žije a ani Covid zde čas nezastavil

 

Děti se vrátily do lavic, ale jsou obavy z jejich závislostí na internetu

Ředitel Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí Tomáš Honěk má jako zkušený pedagog obavy z toho, jaké následky na dětech zanechá celoroční vysedávání u počítačů. První negativní dopady se již začínají objevovat. „Před nástupem Covidu jsme se snažili děti od mobilů a počítačů odpoutat. Ve škole jsme měli mobily zakázané. Pak přišel loňský březen a od té doby všichni sedí hodiny a hodiny u počítačů a mobilů. Děti začínají mít problémy se závislostí na internetu. Obávám se, že ty následky budou do budoucna v určitých ohledech horší než Covid,“ konstatuje ředitel školy. Podobně se o devastaci národa kvůli závislosti na sociálních sítích a nevhodném obsahu obávají i odborníci z řad psychologů a pediatrů.
Pavel Siuda

 

Na svatého Marka v neděli 25. dubna 2021 – v den, kdy se žehná polím, lukám, pastvinám, sadům, zahradám, vinicím, lesům i rybníkům i ostatním plochám by bylo dobré vyjít v 15 hodin ven (třeba na nejbližší kopec anebo jen do zahrady) a tam se pomodlit

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

Jarní povelikonoční pozdrav 2021 z farnosti O. Pustkovec
Křížek na cestu i do života

 

Program velikonočních obřadů farnosti

 

Zpovídání před Velikonocemi:

  Čt 25. 3. So 27. 3. Ne 28. 3. Po 29. 3. Út 30. 3. St 31. 3.
Pustkovec Před mší 16:00-16:50 15:00-17:00 16:00-16:50 15:00-17:00 15:00-16:50
Krásné Pole Před a po mši   Před a po mši      

Účast na velikonočních obřadech:
1. Účast bude možná pouze se vstupenkami!
2. Vstupenky platí pouze pro ty, kteří obvykle chodí do našeho kostela.
3. Děti mladší než 6 let se mohou zúčastnit i bez vstupenek.
4. Stejně tak ti, kdo zajišťují liturgii se mohou zúčastnit bez vstupenek: ministranti, kostelníci, lektoři, varhaníci, zpěváci a akolyté.
5. Vstupenky jsou označeny podle dnů velikonočního tridua a očíslovány 1-46 pro Pustkovec a 1-17 pro Krásné Pole.
6. Pokud vláda zmenší povolený počet lidí v kostele, budou mít přístup na obřady ti, kteří mají vstupenky příslušných čísel (např. 1-20). Pokud se tento počet zvětší, bude možno vzít si dodatečně další vstupenky.
7. Bude možno vybrat si 1) mezi čtvrtkem a pátkem, 2) mezi sobotou v noci a jednou z nedělních mší. Připomínám, že sobota večer už patří do neděle a má tudíž stejnou závaznost.
8. Vstupenky budou k dispozici po mších v zákristii a také na čísle 775 197 438.
9. Od Květné neděle, 15:30 (v rámci zpovědního odpoledne) si bude možno rozebrat zbylé vstupenky.
10. Uvažte prosím dobře, na které obřady chcete jít, abyste zbytečně nebrali vstupenky ostatním!

 

Na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby
Požehnané netradiční Velikonoce nám přejí autoři www.velikonoce.cz.
Katolický týdeník: Jak oslavíme Velikonoce?
Druhé koronavirové Velikonoce: některé bohoslužby budou před kostelem, jiné se uskuteční víckrát
Církevní rok - Velikonoce, od Květné neděle do První neděle po Velikonocích
Velikonoční symbolika

Je tady sčítání lidu, přihlasme se k naší církvi i na příslušném formuláři

 

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Pastýřský list na 1. neděli postní

Bilance farnosti za rok 2020

 

Svátek Panny Marie Lurdské je 11. února
Sestry Nejsvětější Svátosti mají v Budějovicích unikátní manufakturu
Pravoslaví v kostce
Bůh ano, ale církev ne

 

Výsledky tříkrálové sbírky můžete průběžně sledovat na: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili i přes změněné podmínky. Zvláště děkuji těm, kdo ji pomáhali organizovat.

 

Biřmovanci měli v pátek 5. února v 17:00 online konferenci

Dnes se poprvé konalo online setkání biřmovanců. Proběhlo přes aplikaci Meet.
Zúčastnili se ho čtyři biřmovanci, kteří se podívali na prezentaci, vytvořenou otcem Vladimírem na téma: Zážitek hory. Toto téma se věnovalo základní architektuře bible. Její znalost pomáhá dobře pochopit tyto základní knihy naší víry.
Protože prezentace trvala téměř hodinu, zbyl čas už jen na krátkou modlitbu na začátku.
Dohodli jsme se, že taková setkání budou každý pátek.

 

 

Po úvaze a na návrh pastorační rady jsem se rozhodl vyřešit letošní specifickou situaci s pandemií takto:

Výpočet počtu účastníků bohoslužeb:

Stupeň PSA Procenta
obsazenosti
Pustkovec
- 468 míst k sezení
Krásné Pole
- 170 míst k sezení
5. 10% 46 17
4. 20% 93 34
3. 30% 140 51
2. 60% 280 102
1. 100% 468 170

Do těchto počtů byla zahrnuta všechna místa, včetně kůrů, boční kaple v Pustkovci a kuchyňky a učebny v Krásném Poli. Je třeba se rozdělit do všech těchto prostor!
Prosím abyste, pokud to bude nutné, nelpěli na svém oblíbeném místě. V těchto podmínkách je třeba dělat kompromisy, i když to znamená například zhoršení slyšitelnosti.
Obvyklá pravidla zůstávají: 2m rozestupu mezi domácnostmi, rouška, přijímání na ruku, dary se nepřinášejí zezadu, nepodává se ruka při pozdravení pokoje, v kropenkách není svěcená voda, zvýšená hygiena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování