(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2020

 

Některá opatření ztratila platnost a jsou zde ponechána jen z toho důvodu, že patří do kroniky farnosti.

Od 1. ledna 2021 nejsou v Krásném Poli mše sv. a v Pustkovci je v neděli a ve svátky slouženo pět mší.

Od 27. prosince došlo ke zpřísnění koronavirových opatření

Na mších budou počítány u vchodu počty věřících, aby nepřesáhly 46.

Po úvaze a na návrh pastorační rady jsem se rozhodl vyřešit letošní specifickou situaci s pandemií takto:

Výpočet počtu účastníků bohoslužeb:

Stupeň PSA Procenta
obsazenosti
Pustkovec
- 468 míst k sezení
Krásné Pole
- 170 míst k sezení
5. 10% 46 17
4. 20% 93 34
3. 30% 140 51
2. 60% 280 102
1. 100% 468 170

Do těchto počtů byla zahrnuta všechna místa, včetně kůrů, boční kaple v Pustkovci a kuchyňky a učebny v Krásném Poli. Je třeba se rozdělit do všech těchto prostor!
Prosím abyste, pokud to bude nutné, nelpěli na svém oblíbeném místě. V těchto podmínkách je třeba dělat kompromisy, i když to znamená například zhoršení slyšitelnosti.
Obvyklá pravidla zůstávají: 2m rozestupu mezi domácnostmi, rouška, přijímání na ruku, dary se nepřinášejí zezadu, nepodává se ruka při pozdravení pokoje, v kropenkách není svěcená voda, zvýšená hygiena.

 

V Třebovicích bohoslužby na vstupenky
Poselství českých a moravských biskupů

Co platilo v polovině prosince

S ohledem na přesné znění vládních ustanovení rozvolňování jsou opatření v naší farnosti následující - pozor!!!! pokud se situace zpřísní, bude opět zaveden systém, který platil pro karanténu. Informace bude co nejdříve zveřejněná na internetových stránkách naší farnosti a na nástěnce před kostelem.
Protože je možné, aby byla v kostele obsazena třetina míst k sezení, bude možno zúčastnit se mší v naší farnosti v těchto počtech:
Pustkovec: Míst k sezení 468, počet účastníků 156
Krásné Pole : Míst k sezení 170, počet účastníků 56.
Do těchto počtů byla zahrnuta všechna místa, včetně kůrů, boční kaple v Pustkovci a kuchyňky a učebny v Krásném Poli. Je třeba se rozdělit do všech těchto prostor!
Prosím abyste, pokud to bude nutné, nelpěli na svém oblíbeném místě. V těchto podmínkách je třeba dělat kompromisy, i když to znamená například zhoršení slyšitelnosti.
Obvyklá pravidla zůstávají: 2m rozestupu mezi domácnostmi, rouška, přijímání na ruku, dary se nepřinášejí zezadu, nepodává se ruka při pozdravení pokoje, v kropenkách není svěcená voda, zvýšená hygiena.

Časy mší se vrátily do obvyklých termínů, půl hodiny před každou mší se zpovídá.
Od soboty do 23. 12. bude možno zajít ke zpovědi:
Pustkovec v so, po, út a st 16:00-17:00; ne 13:00-16:00
Krásné Pole ne 11:15-13:00; so, út a st 15:00-16:00.

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu prosince. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.

Tento týden bude: náboženství pro třídy prvního stupně:
Pustkovec pondělí: 1. a 2. třída v obvyklém čase. 4. třída v 15:15 a 5. Třída ve 14:30.
Krásné Pole čtvrtek: 16:15.
Přibude také náboženství pro druhý stupeň: Pustkovec čtvrtek 15:15.

Tento týden také budou: dětská mše, schůzka ministrantů, rorátní mše v pátek 6:30 a schůzka biřmovanců. Katecheze dospělých a schola zatím nebude.

Pokud nebude stupeň PSA 4, nebo 5, budou intence zapisovány příští neděli a v neděli 27. 12. od 8:30 v Pustkovci a 9:00 v Krásném Poli.

Pokud bude zaveden 4., nebo 5. stupeň PSA, nebude ani půlnoční, ani mše na 1. svátek vánoční.

Stupeň PSA Procenta
obsazenosti
Pustkovec
- 468 míst k sezení
Krásné Pole
- 170 míst k sezení
5. 10% 46 17
4. 20% 93 34
3. 30% 140 51
2. 60% 280 102
1. 100% 468 170

Možnost návštěvy o. Vladimíra a udělení svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných v domácnosti zůstává.

 

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie

S ohledem na přesné znění vládních ustanovení jsou opatření v naší farnosti následující:
Již v neděli 22. 11. je možno, aby bylo na mši přítomno 15 osob. Od pondělí to bude 20 osob.

Další možností je návštěva o. Vladimíra a udělení svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných v domácnosti.
Adventní věnce budou žehnány na 1. neděli adventní na mších a v časech adorací tak, jak jsou napsány v tabulce výše. Budou žehnány i celý následující týden.

 

Podle e-mailu, který nám poslal otec biskup Martin se bude rozvolnění týkat bohoslužeb zřejmě až od příštího týdne. Až se tak stane, vrátí se pořad bohoslužeb ve všední dny opět do časů, v jakých byly před karanténou. Nedělní bohoslužby pro všechny bohužel stále nebudou možné. Od příštího pondělí bude opět náboženství pro 1. a 2. třídu. Tabulka opatření systému PES

Odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým jsou prodlouženy

 

Co platilo na počátku listopadu

S ohledem na přesné znění vládních ustanovení jsou opatření v naší farnosti následující:
V Krásném Poli budou ve čtvrtek mše až od 18:00, aby byl dostatečný prostor pro zpovědi před dušičkami!
V Pustkovci jsou mše v těchto časech: po, út, st, pá, so v 17:00, ve čt 6:30 (večer je mše v Krásném Poli) a v ne 7:30 a v 9:00.
Na mši podle rozpisu intencí může být přítomen pouze jeden člen rodiny, která má intenci. Výjimkou jsou členové domácnosti, tedy ti, kdo s ním trvale bydlí.
Další možností je návštěva o. Vladimíra a udělení svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných v domácnosti.
Budu moc rád, když zůstanete věrni naši farnosti i přes těžké podmínky v těchto dnech. Především v modlitbě. I já na vás v modlitbě vzpomínám nejen při každé mši, kterou v těchto dnech sloužím v naších kostelích.
Budu rád, když nám zůstanete věrni i v přispívání na život naší farnosti a to tak, že si necháte peníze, které byste dali v neděli při mši až na neděli, kdy mezi nás opět přijdete, nebo je pošlete na účet 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole).

Přeji vám všem, aby se pandemie tragicky nedotkla přímo ani vás, ani vašich rodin. Nezapomeňme, že máme ve farnosti i církvi ohromné společenství bratří a sester, kteří na nás myslí v modlitbě a mysleme na ně i my. Budu rád, až vás opět uvidím a že se budete účastnit na našem farním životě po skončení karantény.
Vladimír Ziffer

S ohledem na přesné znění vládních ustanovení a především proto, že jsou v tomto týdnu dušičky, jsou opatření v naší farnosti následující:
Na mši podle rozpisu intencí může být přítomen pouze jeden člen rodiny, která má intenci. Výjimkou jsou členové domácnosti, tedy ti, kdo s ním trvale bydlí.

Rozpis adorací a příležitostí ke zpovědi bez poučení:

Den Pustkovec
mše jako obvykle
Krásné Pole
Pondělí 16:00-17:00  
Úterý 16:00-17:00  
Středa 16:00-17:00  
Čtvrtek 16:00-17:00 17:00-18:00, mše v 18:00
Pátek 16:00-17:00  
Sobota 16:00-17:00  
Neděle 13:00-15:00 11:15-13:00, mše v 10:30

Další možností je návštěva o. Vladimíra a udělení svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných v domácnosti.

Dušičkové pobožnosti a získávání odpustků:

Texty, které je možno použít z domova při získávání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci

Aktuální situace bohužel nedovoluje prožít společnou dušičkovou pobožnost na hřbitově, ani by došlo k nepochopení ze strany nevěřících a státních orgánů, zvláště policie. Proto prosím, aby si každá rodina vykonala svou pobožnost na tom místě, kde jsme zvyklí se každý rok společně modlit za zesnulé.

Podmínky pro získávání odpustků:
obvykle podmínky: přistoupit ke svátosti smíření před získáním odpustků, svaté přijímání v den získání odpustků a modlitba na úmysl sv. otce.
podmínka pro plnomocné odpustky: v momentě získávání nemít zálibu ani v lehkém hříchu.
1. a 2. listopadu: plnomocné odpustky při návštěvě kteréhokoliv kostela, kromě výše zmíněných podmínek, pomodlit se Otčenáš a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu: plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova a modlitbě třeba jen v duchu za zemřelé.

Letos jsou tyto doplňky:
Získat odpustky lze celý listopad.
Pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou vycházet z domu získat odpustky mohou z domu, pokud:
1) se v duchu připojí k těm, kdo návštěvu kostela, nebo hřbitova vykonali,
2) mají úmysl obvyklé tři podmínky (zpověď, přijímání, modlitba za svatého otce) vykonat hned, jak to bude možné,
3) zřeknou se jakéhokoliv, i lehkého, hříchu
4) se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně̌ pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory z breviáře za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

 

Omezení bohoslužeb od 22. října 2020

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
s ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních dnes vyhlášených vládou platí od zítřka 22. 10. 2020 mj.:
1. omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob.
2. Není omezena návštěva hřbitovů
Celý text krizového nařízení vlády
Společně s ostatními biskupy po dnešním plenárním zasedání ČBK vybízím, abychom zůstali lidem nablízku a byli připraveni poskytnout duchovní útěchu, pomoc a povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření (celý text výzvy níže).
Prosím vás také o modlitbu za sebe navzájem. Přibývá spolubratří, kteří jsou nemocní. Stále ve vážném stavu je v novojičínské nemocnici o. Petr Dokládal. Podepírejme se prosím navzájem modlitbou i v tom je síla kněžského společenství.
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.
Spojujme se společně každý den ve 20:00 v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

+ Martin David
apoštolský administrátor

 

Odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým budou prodlouženy na celý měsíc listopad

Biskupové se obrací ze Svatého Hostýna na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Setkávání maminek a další společné akce - zrušeno
Pozvání do náboženství pro předškoláčky - zrušeno
Děti, pojďte s námi objevovat evangelium v Krásném Poli - zrušeno

 

Kněžím i nám věřícím píše otec biskup Martin (15.10.)

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
rád bych vás a věřící našich farností pozval ke společné modlitbě růžence za odvrácení pandemie.
Zítřejší slavnost patronky diecéze svaté Hedviky je k tomu vhodnou příležitostí.
Spojme se, prosím, ve společné modlitbě ve 20,00.
S malým společenstvím se budu modlit v kapli biskupství a tato modlitba bude živě přenášena na Youtube kanálu diecéze. https://youtu.be/Uc34igl8yy4
Živé přenosy modlitby růžence z kaple biskupství budou pak dále pokračovat v sobotu, úterý a čtvrtek.
Budu rád, když se k modlitbě připojíte a pozvete k ní i své farníky, rodiny a společenství. Můžete k tomu použít pozvánku video pozvánku: https://youtu.be/DKL3zbeNfzE nebo text na našem webu či Facebooku.
S přáním všeho dobrého a pevného zdraví
+ b. Martin David

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu (9.10.)

Podmínkami účasti na bohoslužbě od 5. října jsou:
1. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
2. Účastníků mší nesmí být více než 100 lidí;
3. Nesmí se nacházet jinde než na místě k sezení;
4. Mají povinnost nosit roušky;
5. Při bohoslužbách nezpíváme - dovolen je pouze sólový zpěv na kůru.
6. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
7. Přijímání se podává pouze na ruku.
8. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před a v rámci obětování;
9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor, halu a WC.

Text pokynu apoštolského administrátora na konci září

 

V neděli 4. října při mši sv. v 9:00

jsme se v naší farnosti, po odkladech spojených s covidivou situací, dočkali Slavnosti 1. sv. přijímání našich dětí.
Ke svátosti přistoupilo osm dětí - čtyři děvčata a čtyři kluci. Vytvořily tak hezké společenství nejen mezi sebou, ale i s Živým Kristem.
A proto se můžeme spojit v modlitbě a nechat doznívat slova písně:Srdce čisté stvoř mi Bože, aby tak mohlo jen pro Tebe bít ...
Renáta Imrichová

 

Hodiny náboženství ve školním roce 2020 - 2021:

výuka se nekoná do odvolání

místo den čas ročník vyučující
Pustkovec pondělí 14:30 - 15:15 4. a 5. o. Vladimír
    15:30 - 16:15 3. o. Vladimír
    16:30 - 17:15 1. a 2. sestra Lada
    16:45 - 17:30 předškoláčci Monika Jíchová
  čtvrtek 15:15 - 16:00 2. stupeň o. Vladimír
Krásné Pole čtvrtek 16:15 - 17:00 1. stupeň o. Vladimír

 

 

Pozvánka na táborák 11. září 2020

 

Ministrantský tábor v Zátoru u Krnova 11. - 16. srpna 2020

Útočištěm pro letošní ministrantský tábor se nám stala fara v Zátoru u Krnova.
Na tábor jsme se vydali v úterních odpoledních hodinách. Po příjezdu na místo byli všichni účastníci tábora seznámeni s letošním táborovým tématem. Ministranti se stali účastníky dalšího dílu světoznámé reality show Kdo přežije (Survivor), pro letošek s dovětkem Kdo přežije Zátor. Po celý tábor mají kluci za úkol plnit různé výzvy (hry), za některé získávají nejrůznější výhody (odměny). Vítězný tým má také možnost zúčastnit kmenové rady, při které si jako tým úrčí člověka, který byl pro daný den nejpřínosnější. Tento soutěžící pak získá plusové body do osobního hodnocení.
Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet na Praděd. Cesta byla náročná, ale za to moc krásná. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpět na faru. Kluci si po cestě na Praděd museli zapamatovat krátký životopis Dominika Savia (patron ministrantů). Tento naučený životopis si postupně po určitém čase předávali z ucha do ucha.
Ve čtvrtek a v pátek kluci plnili výzvy v okolí fary nebo na nedalekém hřišti. Museli splnit nelehkou opičí dráhu, spolupracovat při čajovce a při štafetovém běhu. Všichni účastníci soutěže byli také jednotlivě otestování jak jsou na tom s přesnostní, sílou, ohebností a rychlostí.
V sobotu dopoledne si všichni účastníci vyzkoušeli, jak umí spolupracovat při házení disků. Odpoledne byli soutěžící otestováni po znalostní stránce. Večer při závěrečné kmenové radě se oba zúčastněné kmeny (týmy) dozvěděly výsledky celé soutěže (celotáborové hry). Vítězem Kdo přežije Zátor se stal žlutý tým ve složení Kuba, Samuel, Tonda, Matěj a Honza.
Na druhém místě se umístil zelený tým ve složení Vašek, Franta, Jonáš a Tom.
Nedělní den byl ve znamení balení věcí a úklidu. V 9.00 jsme se ještě všichni zúčastnili poutní mše svaté k Panně Marii Nanebevzaté v Branticích (vesnice vedle Zátora). Při této mši jsme vypomohli ministrantskou službou.
Chtěl bych poděkovat všem vedoucím za pomoc s přípravou a poté i realizací celého tábora. Dík patří také naší skvělé paní kuchařce Darmar Švancarové. Samozřejmě děkuji všem ministrantům za účast.
Vojtěch Godfryd

Fotografie 

 

Nemohu na ně čekat v kostele svěřuje se "farář z YouTube"
Reakce naší mládeže na koronavirovou krizi (ze stránek Svatého Hostýna)

 

Prázdninový farní tábor 2020 na faře v Potštátě, 22. 7. - 1. 8.

9. den:
A máme tady finálový den.
Dopoledne soutěžily naše týmy ve hře Chytří koně. Opět se rozdělily do dvojic. V každé dvojici byl hráč, který představoval koně a druhý, který představoval žokeje. Děti dostaly různé otázky na fakta z jednotlivých zemí, které v rámci tábora procestovaly. Pak si musely zjistit odpověď, dostat se, jako kůň s žokejem, zpět k tomu, kdo jim otázku zadal a zpaměti odpovědět.
Odpoledne luštily skupinky název cílové země celého tábora; země, kde najdou pandořinu skříňku. Museli vzít všechny indicie, které dostaly v každé zemi v průběhu tábora a podle které vždy zjistily kam mají jet dále. Když přidržely indicie nad ohněm svíčky, objevil se nápis psaný tajným písmem. Když pak daly indicie správně vedle sebe, objevil se nápis: “země 3 světových náboženství”. Všechny skupinky správně poznaly, že se jedná o Izrael.
Do Izraele opět odcestovaly letadlem. Když přistály, čekaly je tři cesty do tří směrů. Na konci každé získaly různé věci, které jim pomohly v závěrečném hledání samotné Pandořiny skříňky. Na první si obkreslily mapu, na druhé dostaly eurosložku, na níž byly tři orientační body, aby dokázaly mapu správně natočit a především tam bylo označeno místo, kam měly dojít. Na konci třetího směru dostala každá skupinka instrukci, že na konci cesty je čekají tři truhly a na každé bude nápis, ovšem pouze jediný je pravdivý, ostatní dva jsou nepravdivé.
Když přišly skupinky postupně na kopec nad Potštátem, přivítala je templářka. Všechny skupinky musely nějak prokázat, že jsou na straně dobra a opravdu chtějí skříňku zachránit a nezneužít ji. Pak je templářka zavedla na místo, kde byly ony tři truhly. Byly zakryté plátnem a u každého z nich byl nápis: na levé “Toto je Pandořina skříňka”, na prostřední “Skříňka nalevo není Pandořina skříňka”, a na pravé “toto není Pandořina skříňka”. Zkuste nyní přestat číst a poznat, která ze skříněk byla ta pravá. Připomínám, že pouze jeden z nápisů je pravdivý.
Řešení: pokud měl pravdu prostřední nápis - tedy, že levá není Pandořina skříňka - pak levý lhal a pravý musela také lhát - dva výroky byly lživé. Pokud pravá lhala v tom, že ona není Pandořina skříňka, znamená to, že právě ona je ve skutečnosti Pandořina skříňka.
Všechny skupinky nakonec hádanku vyřešily, a za odměnu dostalo každé z dětí zápisník s pěkným citátem. Každé dítě jiný. Nakonec čekal naše skupinky ještě poslední úkol: musely společně donést skříňku na blízké letiště a pak ji letadlem dopravily zpět do Vatikánu a vložily do rukou samotného papeže Vojtuse I.
Po večerní modlitbě a škrábání brambor, zakončili všichni společně den i tábor tradiční diskotékou u ohně.
Tak zítra už nás čeká jen velký úklid fary a hlavně příjezd rodičů. Hurááááá!!!!!!!!
Tím se i já s vámi loučím a těším se na to, že se budeme příští rok opět setkávat kolem zpravodajství z tábora.

Fotografie

Vladimír Ziffer

8. den:
A máme tady předposlední den.
Ten začal návratem našich dětí a vedoucích brzy ráno z celonoční přespání v přírodě. Proto jsme do 9:00 ještě využili čas k dospání. Všichni se vrátili v pořádku a i když se v noci podařilo jedné ze skupinek ukrást poklad jiné skupince, všichni si nakonec noční hru užili.
Protože jsme v USA, byli jsme pozváni do kasina v Las Vegas. Tam děti využily získané dolary z minulého dne. Čekaly je tam různé hry, např. Black Jack, Člověče nezlob se, kde si vsadily, že vyhrají, kostky a další, a to i takové, které se v jiných kasinech nehrají, jen v tom našem.
Po obědě utratily děti zbytek peněz v “MacDonaldu”. Děti měly nachystané zvlášť všechny ingredience na hamburger a samy si z nich poskládaly ten svůj, originální.
Pak už začala příprava na soutěž Potštát hledá talent. Do toho jsme si ještě zahráli velmi oblíbenou a pro naše farní tábory už tradiční hru - Čajovku.
Večer pak proběhla již zmiňovaná soutěž.
Tak zítra naposledy... a myslete na nás.

7. den:
Ze včerejška na dnešek jsme měli pouze krátkou cestu: z Brazílie do Mexika. Samozřejmě jsme se nemohli nezastavit u Panny Marie v Guadalupe. Právě ona je dnes naší celodenní nebeskou průvodkyní. Dopoledne jsme byli na mši, opět naší soukromé, v krásném horním poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Po obědě jsme byli požádáni jedním mexickým farmářem, abychom mu pomohli rozvézt zboží do různých měst po celém Mexiku. Týmy se opět rozdělili do dvojic. Jeden člen dvojice měl zavázané oči a druhý ho mohl navigovat pouze španělsky. Pro tento účel se děti naučily pár slovíček: doleva, doprava, rovně, stůj, jdi, pozor kámen, pozor schod. Hráči museli vzít od statkáře (na farním dvoře) lísteček s určitou surovinou, například obilí, káva, socha Panny Marie a donést ji na určité stanoviště. Ta byla rozmístěna poblíž fary. Tam za každý lísteček dostali jednu bankovku, kterou donesli zpět. Na stanovišti bylo napsáno jméno dané destinace a surovina, kterou zde vykupují. Například Ciudad de México/kaktus, nebo Tijuana/cedr. na stanovištích blíže fary dostali za surovinu 100 Pesos, na vzdálenějších dolary v různých hodnotách - čím dále, tím větší hodnota.
Po večeři jsme dostali zatím nejtěžší úkol celého tábora: propašovat z Mexika do USA drahé kameny. Děti si sbalily vše potřebné pro přespání v přírodě: jídlo, pití, teplé oblečení, spacáky, karimatky... a vyrazily na louku nad Potštátem. Tam jsme poděkovali Bohu za krásnou přírodu, která nás zde obklopuje a počkali jsme, až se setmí. Pak vyrazily děti po skupinkách na hranice. Na hranicích na ně čekaly hlídky (vedoucí) s baterkami a ony se musely pomocí převaděčů (vedoucích) dostat nepozorovaně kolem těchto hlídek. Nakonec se jim, až na výjimky podařilo projít. Celníci chytili pouze několik našich a ti jim za to museli dát peníze, nebo nějakou věc.
Pak se jednotlivé skupinky ubytovaly na poli, každá skupinka jinde, a začala druhá část hry. V ní si budou až do rána moci navzájem ukrást drahé kameny z jejich tábora.
Tolik tedy dnešní den. Ještě nás čekají poslední dva dny. Tak na nás myslete!

6. den:
Jak už jsme vás informovali včera, navštívili jsme dnes další exotickou zemi, Velikonoční ostrov.
Jako druhá pak odpoledne následovala Brazílie. Ta je známá jako země fotbalu. Proto jsme i my sehráli fotbalový turnaj mezi našimi skupinkami. Byl to ovšem zvláštní fotbal. První zápas byli hráči obou týmů rozděleni do dvojic. V nich byli k sobě přivázáni za ruce a jeden z nich měl navíc zavázané oči. Pouze on mohl kopat do míče, hráč který viděl pouze navigoval. Poločas trval buď deset minut, nebo do té doby, co jeden z týmů vstřelil soupeři pět branek. Díky velké šikovnosti našich dětí padaly góly rychle jeden za druhým.
Po tomto prvním zápase uznali organizátoři, že jsou pravidla příliš náročná, proto byla změněna. Další dva zápasy nebyly žádné dvojice a také neměli hráči zavázané oči. Ale pokud se dotkli míče, museli se vrátit ke své bráně a “nabít si” znovu život. Brankáři se museli nabíjet dotykem soupeřovy brány. Po návratu z fotbalového turnaje se začali všichni připravovat na večerní karneval v Riu de Janeiru. Každý účastník si připravil vlastní masku.
Po večeři již začal karneval. Vedoucí si připravili tanec na začátek a také v průběhu karnevalu zatančili Lambádu. Jinak se hrály různé hry a soutěže.
Protože jsme dnes byli na Velikonočním ostrově a v Brazílii, byly našimi svatými průvodci svatá Terezie Andská a svatý Oscar Romero. Svatá Terezie vstoupila jako mladá do karmelitánského kláštera a i když umírala na tyfus ve velkých bolestech, přesto prožívala, jak sama řekla, v klášteře ráj na zemi díky hluboké modlitbě, jaká se žije u karmelitek. Tak nás učila, že modlitba je předchuť nebeského života. Svatý Oscar zase tím, že kázal proti egoismu bohatých v Salvadoru a byl pro to zavražděn uprostřed mše, nás učil myslet na druhé, především chudé. K tomuto tématu se také vázala celodenní hra na pastýře a ovce. Každý si v rámci ranní modlitby vylosoval někoho, komu byl celý den pastýřem. Tomu měl přes den něco pěkného dát, říci, napsat, nebo mu pomoci. Večer jsme si pak řekli jak jsme se o svou ovečku starali a jestli jsme uhádli, kdo byl náš pastýř.
Naše cesta však nekončí, naopak je stále těžší. tak na nás myslete a držte nám palce.

5. den:
A máme tady nový den. A další exotickou zemi: Austrálii.
I do ní jsme museli přicestovat letadlem. Po přistání nás Australané pozvali, abychom se zúčastnili olympijských her. Dát dohromady tým nebylo pro naše šikovné děti samozřejmě žádný problém. Dokonce jsme dokázali sestavit tři týmy, podle tří skupinek, které mezi sebou soutěží od počátku tábora. Závodili v osmi disciplínách. Například surf - každý soutěžící musel co nejdéle vydržet balancovat na desce, položené přes kulatou trubku. Kdo vydržel nejdéle, zvítězil. Nebo plavání: soutěžící museli vydržet, opět na čas, ležet na karimatce a dotýkat se při tom země pouze břichem. Z dalších disciplín jmenujme ještě alespoň pingpong. Hodnotil se počet úderů pálkou do míčku, aniž míček spadl na zem.
Pak jsme si zahráli pexeso, při kterém se děti rozdělily do dvojic, každá si zvolila nějaký pojem, související s Austrálií. Například klokan, žralok, Aborriginci a podobně. Pak si stouply do řad. Dva přivolaní soutěžící pak vyvolávali jednotlivé děti, které nesměly říci pojem, ale pouze ho předvést. Soutěžící museli přiřadit děti do správné dvojice, tak jako u klasického pexesa. Navíc však museli poznat o jaký pojem se jednalo. Teprve pak získali danou dvojici.
Odpoledne jsme letěli do Ruska, které se nacházelo u nám již dobře známému hřišti na pozemní hokej. Tam nás ruská agentka Magdaléna požádala o pomoc v boji proti mafii. Zjistila totiž, že v jednom ruském podniku na Matriožky do nich ukrývají zakázané látky. Naše týmy se musely infiltrovat dovnitř (podnik představovalo hřiště) a tajně vynášet vzorky těchto látek do laboratoře tajné služby (která byla na stráni poblíž). U vchodu však stáli sekuriťáci (vedoucí), kteří je náhodně prohledávali. Po cestě k laboratoři na ně navíc čekali další, kteří je chytali. Pokud je chytli, museli jim odevzdat vzorky a navíc si museli jít na pět minut sednout do vězení. Všechny sekuriťáky však mohli děti podplatit. Nějaké peníze dostaly týmy již na začátku hry a další si mohli soutěžící vydělat, například dřepy, kliky apod.
Po večeři se všechny děti opět osprchovaly. Den jsme, jako vždy, zakončili modlitbou a navíc jsme se před spaním podívali na film Rio 2.
Dopoledne byla naší nebeskou průvodkyní svatá Mary MacKillopová, zatím jediná australská svatořečená. Vyznačovala se tím, že s kongregací, kterou založila, stavěla na australském venkově školy pro chudé děti. Díky jejímu vzoru jsme si mohli lépe uvědomit důležitost vzdělání. Odpoledne to pak byl svatý Vladimír, který začal s pokřesťanštěním Ruska. Ráno jsme se pomodlili desátek růžence a večer několik pravoslavných modliteb.
Zítra nás od třetice čeká exotická země, a to Velikonoční ostrov. Myslete na nás.

4. den:
Dnes jsme cestovali do opravdu exotické země - Japonska. Dopoledne, před odletem, jsme si ovšem ještě udělali soukromou mši. Ranní svatý byl František Xaverský, misionář dálného východu. A protože jako téma byly misie, nesli jsme v rámci obětního průvodu symboly jednotlivých kontinentů a modlili jsme se přímluvy za jejich obyvatele.
Po mši jsme již odletěli do Japonska. Zde nás přivítaly dvě gejši. Jako první jsme po příletu museli postavit model japonské vesnice. Každý člen týmu musel pro sebe postavit dům a navíc musel být ve vesnici chrám. Dětem se podařilo z místních přírodních surovin postavit opravdu krásné vesničky.
Po splnění tohoto úkolu nás gejši vzaly do jídelny svého chrámu, kde jsme měli připraven oběd. Zkoušeli jsme jej jíst jídelními hůlkami, abychom zapadli mezi místní obyvatele, tak jako první misionáři. Některým dětem to šlo lépe a některé si raději vzaly lžíci.
Po obědě a každodenním odpočinku nás čekaly další úkoly. Nejprve jsme se museli naučit napsat své jméno zjednodušenou japonskou abecedou. Poté jsme na různých místech fary našli dvacet japonských přísloví, které jsme se museli naučit a pak odříkat před hodnotící vedoucí.
V podvečer jsme dostali za úkol vymyslet a nacvičit scénku způsoben tradičního stínového japonského divadla. Téma scének byla Pandořina skříňka.
Večer nás čekal táborák, kde jsme si opekli špekáčky a nakonec sehráli připravené scénky. Poprvé nám na táboře zapršelo - jemný déšť asi deset minut.
Zítra nás čeká další vzrušující dobrodružství, tak na nás myslete.

3. den:
Dnes jsme se dostali na své cestě za Pandořinou skříňkou do České republiky, kde jsme potkali Praotce Čecha. Ten nás požádal, abychom procestovali celou republiku a zkontrolovali, zda zlé síly, proti kterým bojujeme, nezískali v některém kraji příliš velkou moc. Proto jsme pěšky cestovali z Potštátu do vedlejší vesnice Partutovic.
Nejprve nás cesta zavedla do Karlových varů. Zde musely děti poznávat poslepu různé druhy minerálních vod a lázeňských oplatek.
Následovaly Pardubice, kde se členové týmů zúčastnili dostihů. Jeden hrál roli koně a další žokeje.
Třetím místem byl Moravskoslezský kraj. Protože se v něm těží uhlí, poznávaly děti druhy kamenů.
Posledními byly v Partutovicích liberecký a ústecký kraj. Ten je známý výrobou skla a porcelánu. Proto děti házely frisbee na cil.
Nakonec jsme došli k partutovickému větrnému mlýnu. Tam jsme měli velmi zajímavou prohlídku. Děti pak musely po skupinkách sepsat všechny informace, které se při ní dozvěděly.
Po návratu na faru jsme se pomodlili ke všem českým patronům, podívali se na film Rio 1 a šli spát.
Zítra nás čeká cesta až do dalekého Japonska. Myslete na nás - i my budeme na vás při mši myslet!

2. den:
Dnes nás opět čekala další náročná cesta za Pandořinou skříňkou.
Nejprve jsme cestovali do Indie. Opět jsme letěli letadlem. Po přistání jsme museli vyluštit šifru psanou v Hindštině - jazyce obyvatel Indie. To také znamenalo, že se nejprve musíme naučit hindské písmo. Ve všech společných prostorách fary i na jejím dvoře byly rozesety lístečky se znaky hindského písma a přepisem do latinky. Díky tomu týmy rozluštily, že mají jít na fotbalové hřiště. Tam je čekalo první stanoviště. Indie je země krávy jako posvátného zvířete. Proto měly týmy na prvním stanovišti za úkol naučit se nazpaměť části kravského těla. Na druhém stanovišti, na autobusové zastávce, měli členové týmu společně sníst hůlkami určité množství rýže uvařené s indickým kořením. Na třetím stanovišti, které bylo na náměstí, se musely naučit říkat i psát různé fráze v Hindštině. Poslední tři stanoviště byly u hřiště na pozemní hokej, u něhož jsme hráli hry už včera. Na čtvrtém stanovišti přenášely děti po jednom na lžičce vodu po jednoduché trase. Na pátém poznávali poslepu různá koření, která se používají v indické kuchyni. Na šestém, posledním, stanovišti museli natáhnout provaz na kraji jezírka hned vedle hřiště. Museli si tedy poradit se stromem, který rostl na břehu jezírka. Na provaz nejprve připevnili malý kámen a ho museli na čas přetáhnout přes jezírko. To mělo připomínat, že v Indii je často místo mostu přes řeku pouze převozník.
Odpoledne jsme letadlem cestovali zase do nové země: Španělska. Protože jsou ve Španělsku i dnes velmi oblíbené toreadorské zápasy s býky, i my jsme byli svědky toreadorského zápasu na hokejovém hřišti. Probíhal tak, že děti musely přeběhnout hřiště z jedné strany na druhou. Přitom si ale musely dát pozor na býky - tři vedoucí, kteří je plácali pěnovými tyčemi. Pokud se jich dotknul, musel se dotyčný vrátit na začátek a běžet znovu. Teprve když byl celý tým na druhé straně, mohli si vzít od další vedoucí otázku o Španělsku. Tu donesly na svou stranu a správně na ni odpovědět. Pokud neznaly odpověď mohly vyslat jednoho člena svého týmu, aby v boji se slepým býkem (museli přeběhnout kolem něj z jedné strany vyznačeného prostoru na druhou) vyhráli kamínek, za který jim vedoucí hry prozradila správné znění odpovědi. Aby to neměli tak jednoduché, byl v každém týmu jeden “chromý” člen. Musel ho například jiný člen nosit, nebo se musel pohybovat po čtyřech a podobně.
Když zápas skončil, hledaly týmy podle návod na sangrii, nejoblíbenější španělský letní nápoj, ingredience ve formě lístečků, umístěných na různých místech Potštátu. Za ty dostaly na faře skutečné ovoce: pomeranče, citron a mandarinky v plechovce. Z nich měly namíchat podle návodu nápoj.
Konec dne jsme strávili sprchováním, psaním dopisů a učením se tance, který tradičně předvedeme na konci tábora rodičům.
Dnes nás doprovázely: ráno svatá Matka Tereza, večer svatá Terezie z Avily. Protože Matka Tereza vynikala, jak známo, dobročinností - nezištně pomáhala druhým, vylosoval si každý z nás někoho jiného, o něhož se měl celý den nezištně a nepozorovaně starat jako pastýř o svou ovečku. Při večerní modlitbě jsme pak hádali, kdo nás měl jako pastýř. Večer nás svatá Terezie učila, že máme mít osobní vztah s Bohem. Nejen skrze církev a kostel, ale přímo, kdekoliv jsme.
Co nás čeká zítra je zatím tajemstvím. Tak na nás, prosím, opět myslete.

1. den:
Dnes jsme se probudili s tím, že první země, do níž máme cestovat, abychom našli Pandořinu skříňku, je Řecko. Včera jsme dostali od velmistra Řádu templářů za úkol vyhledat v Soluni v knihovně moudrého filosofa a archiváře Aristotela, který nám dá informace o Pandořině skříňce.
Dopoledne jsme se na cestu připravovali tím, že jsme vyráběli vlajky, zdokonalovali pokřiky a vyráběli svou uniformu - trička.
Odpoledne jsme již vyrazili do Řecka. Letěli jsme letadlem a skupinková letenka stála 2 000 dolarů, které jednotlivé skupinky zaplatily z papírových peněz, které dostaly na začátku tábora. Když jsme dorazili do Soluně (na místním hřišti), přivítal nás Aristoteles a vysvětlil nám, že knihovna už je stará a nevydržela by, kdybychom byli všichni v jedné části. Proto se skupinky rozdělily do řad s velkými mezerami. První dostal od Arisotela část pověsti o Pandořině skříňce, musel si zapamatovat důležité informace a sdělit je potichu dalšímu, ten dalšímu a tak dále až poslednímu, který sdělil to, co se dozvěděl vedoucímu skupinky a ten to zapsal. Nakonec měla skupinka dát dohromady celé vyprávění. Zároveň jsme se z indicie, kterou jsme od Aristotela dostali, dozvěděli, že další zemí bude Turecko.
Po svačině na faře jsme odcestovali vlakem do další destinace, tedy Turecka. Tam nás přivítaly dvě Turkyně v čajovně. Jednotlivé skupinky měly za úkol sehnat ingredience na čaj. Hledaly po lese jednak lístečky s napsanými ingrediencemi, např. med, skořice, hřebíček..., také hledaly byliny rostoucí přímo v přírodě. A také velké lístky s obrázky, podle nichž měly vymyslet zajímavý příběh, neboť jsme byli v zemi pohádek tisíce a jedné noci. Každá skupinka si navíc zvolila chytače, tedy člověka, který chytal členy ostatních skupin. Pokud je chytil, museli mu odevzdat všechno, co nesli a jít hledat znovu. Nahromaděné ingredience, buď utrhlé na místě, nebo vyměněné za lístečky nakonec daly skupinky do horké vody, přivezené z fary a uvařily skutečný čaj. Turkyně pak hodnotily jak čaj, tak i příběh.
Po večeři se konal vědomostní kvíz ze tří oblastí: zeměpis, farnost Pustkovec a historie farních táborů.
Nakonec jsme ještě byli v kostele na večerní modlitbě. Nebeští průvodci tohoto dne byli: ráno svatí Cyril a Metoděj a večer svatý Mikuláš. Ráno jsme se v rámci modlitby naučili otčenáš staroslověnsky. Večer jsme se navzájem obdarovali dobrým slovem, kdy měl každý papír se svým jménem a všichni ostatní mu tam napsali něco pěkného o něm.
Zítra nás opět čeká náročný program a tak na nás prosím myslete, abychom splnili všechny úkoly, zdárně našli na konci tábora Pandořinu skříňku a tak zachránili svět.

0. den:
Jako každý rok i letos vám přinášíme průběžné zpravodajství, díky němuž budete moci sledovat velké dobrodružství, které čeká na všechny účastníky farního tábora.
Dnes odpoledne, kolem tří, všichni zdárně dorazili do místa určení, kde se nejprve podrobně seznámili s farou, v níž budou bydlet, a pak se sebou navzájem díky seznamovacím hrám. Dozvěděli se v nich nejen jména, ale také další informace: například, co mají, anebo naopak nemají rádi, odkud jsou, kolik mají let...
Hry přerušila velmi důležitá návštěva. Navštívil nás samotný svatý otec Vojtus I. Za jeho bedlivého dohledu byli účastnici zařazeni do jednotlivých týmů. Jak bude ještě objasněno, Vatikán má eminentní zájem na zdaru naší mise a tak sám papež chtěl mít jistotu, že jsme správně rozděleni. Týmy jsou tři, a jak jsme se později dozvěděli, každý patří jedné z těchto zemí: Velká Británie, Francie a Německo.
Později večer nás navštívil velmistr Řádu templářů. Informoval nás, že jeho řád dále funguje, i když v podzemí. Je Vatikánem pověřen bojovat proti silám zla. A tím nejdůležitějším je, že se řád dozvěděl, že byla nalezena Pandořina skříňka: prastarý artefakt, který nesmí otevřít nikdo nepovolaný. Pokud by to totiž učinil, svět, jak ho dnes známe by zanikl. Velmistr nás navštívil, neboť my jsme jediní schopní vypátrat, kde se skříňka nachází a v pořádku ji odevzdat Řádu templářů.
Zbytek odpoledne jsme strávili vymýšlením názvu skupinek a jejich pokřiků. Děti si také samy vypracovaly táborový řád, tedy pravidla, která musí dodržovat.
Večer jsme se dozvěděli něco o prvním svatém průvodci našeho tábora. Skupinky totiž budou putovat do různých zemí světa, aby se postupně dozvěděly, kde Pandořinu skříňku nalézt. V každé zemi se také dozví něco o světci, který zde žil a působil. Protože jsme dnes začínali ve Vatikánu, byl dnešním svatým Jan Pavel II., který nám ukázal, že pokud budeme celí patřit Kristu a Marii (jeho celoživotní heslo znělo Totus tuus - celý tvůj), Kristus a Maria nás budou ochraňovat. I Jeho samotného ochránila Panna Maria, když byl na něj spáchán atentát. A tak jsme se nakonec pomodlili i za Boží ochranu.
Velmistr nás také nasměroval do druhé země: Řecka, kde musíme v soluňské knihovně vyhledat moudrého učence, který nám prozradí další kamínky do skládačky informací o Pandořině skříňce. Tak nám zítra držte palce!

Vladimír Ziffer

 

Stále platí zpřísněná hygienická opatření (k datu 31. 7. 2020)

Podle vyjádření biskupství máme opět: povinnost nosit roušky, povinnost desinfekce při vstupu do kostela, a omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. To se týká také nedělních bohoslužeb v Pustkovci i když jsou prázdniny a náš počet v kostele je proto menší. Proto bude v neděli v Pustkovci ještě třetí mše - v 10:30. Prosím, abyste alespoň někteří přišli na tuto mši a odlehčili tak mše v 7:30 a v 9:00. O programu dalších nedělí vás budeme ještě informovat.
Z webu Krajské hygienické stanice: “Na základě denního monitoringu epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji dospěla KHS MSK k závěru, že mimořádná opatření č. 16/2020 a č. 17/2020, vydaná v souvislosti se šířením koronaviru, zůstávají v platnosti beze změny, neboť nadále odpovídají stávající epidemiologické situaci v kraji ke dni 31.7.2020.” Pro nás to znamená hlavně to, že nás může být v kostele ve stejný čas pouze 100.

Podmínky účasti na bohoslužbě jsou:
1. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
2. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
3. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
4. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před a v rámci obětování;
5. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor, halu a WC.

 

 

Farní tábor letos proběhne 22. 7. – 1. 8. na faře v Potštátě. Cena: 2500 Kč.
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Od 17. 7. 2020 platí nové mimořádné opatření KHS MS kraje, které se projeví i v naší farnosti
Církvím chybějí stamiliony od turistů i z kostelních kasiček

 

Ministrantský tábor bude 11. – 16. srpna v Zátoře.
Vážení rodiče,
I tento rok připravujeme pro vaše kluky ministrantský tábor. Tábor by měl proběhnout v termínu od 11. 8. do 16. 8. 2020 na faře v Zátoru. Cena bude 1000 Kč. Pokud by se tábor nekonal z důvodu koronavirové pandemie, tak bychom vám dali v předstihu vědět. Zatím počítáme s celým táborem.
Vyplněné přihlášky vybírá Mirek Juroška. Prosíme, abyste využili odeslání přihlášky pomocí e-mailu na tuto adresu: juroskam@seznam.cz
Děkuji
S přáním hezkého dne Vojtěch Godfryd
Přihláška na ministrantský tábor ve formátu doc a ve formátu pdf
Ministrantský tábor 2019

 

Krásnopolský farní tábor bude 2. – 8. srpna ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 

Táborák na konci školního roku

se uskutečnil jak už tradičně 30. června 2020 od 16 hodiny na Myslivně.
Sešlo se 15 rodinek - společně jsme to zahájili modlitbou, pro děti byli připravené soutěže, opekli jsme párky a popovídali si :-)
Přejeme všem požehnané a radostné prázdniny a těšíme se opět v novém školním roce ...
Tereza Soldánová

Pozvánka na táborák

 

Noc kostelů 2020 foto   Noc kostelů - pozvánka

 

Doba nouzového stavu v prozatímním souhrnu

 

Do přírody za Pannou Marií
O letošních Velikonocích zpívají děti

 

 

Blíží se Velikonoce, které budeme bohužel prožívat jinak než jiné roky. Obřady budou slouženy tak, jako jsou slouženy, v těchto dnech, ostatní mše. Časy budou ohlášeny příští týden.
Zároveň bychom vám rádi dali možnost přistoupit ke svátosti smíření a přijímání. To je třeba skloubit s co nejlepšími hygienických opatřeními. Proto bude letošní předvelikonoční zpovídání probíhat za těchto podmínek:
1. Zpovídat se bude v pondělí, úterý a středu svatého týdne, tedy 6. - 8. 4. od 8:00 do 20:00. Podle potřeby i dále. Zpovídat budeme v zákristii a v hale.
2. mějte stále roušky!
3. Dodržujete dostatečné rozestupy - náš kostel je naštěstí dost velký a řada může stát přes celý kostel, zároveň můžete čekat v lavicích!
4. Při zpovědi nebude poučení. Je to příležitost uvědomit si, že zpověď slouží především k vyznání hříchů a rozhřešení!
5. Při vyjmenovávání hříchů buďte prosím struční!
6. Po každých deseti vyzpovídaných bude podáno přijímání. Eucharistie bude vystavena stále na oltáři pro adoraci.
Na telefonním čísle 775197438, nebo smskou na totéž číslo, můžete nahlásit zájemce o donesení svatého přijímání domů. To bude, případně, spojeno i se svátostí smíření.
Pokud znáte někoho, kdo nepoužívá internet, dejte mu prosím tyto informace telefonicky, nebo osobně.

Výzva našeho pana biskupa

 

 

Bilancování činnosti naší farnosti v roce 2019

 

Dětský farní maškarní bál

V neděli 16. února odpoledne se v sále Obvodního úřadu v Pustkovci opět po roce konal dětský farní maškarní bál.
Děti si mohly zasoutěžit, zahrát o ceny a odnesly si i něco z tomboly.
Děkuji všem, kdo pomohli zorganizovat tento ples, mimo jiné i členkám scholy a manželům Jíchovým, kteří nás bálem provázeli.
Vladimír Ziffer

 

Ples farnosti bude v sobotu 22. února 2020

Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015
Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost

 

Charitativní koncert

Ve čtvrtek 16. ledna proběhl v našem kostele charitativní koncert na podporu pozůstalých po loňské střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba.
Koncert vzešel z iniciativy pana profesora Štěpána Raka, světového kytarového virtuose, skladatele, profesora pražské Akademie múzických umění, který také vystoupil.
Organizátorem koncertu byla Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. Děkuji oběma výše jmenovaným, ale také těm, kdo štědře přispěli.
Vladimír Ziffer

Profesor Štěpán Rak koncertoval taky na Svatém Hostýně

 

Tříkrálová sbírka

I letos u nás proběhla tříkrálová sbírka. koledníci byli mimo jiné i v domově důchodců Slunečnice a v supermarketu Globus.
Děkuji mnohokrát všem, kdo se zúčastnili jako koledníci i těm, kdo přispěli.
Vladimír Ziffer

Tříkrálová sbírka 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování