(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2020

 

Bratři a sestry,
rád bych vás seznámil se změnami v životě naší farnosti v souvislosti ve vládním usnesení ohledně konání bohoslužeb.
Oficiální údaje o uvolňování omezení jsou tyto:
Od 25. 5. – max. 300 účastníků
Od 8. 6. bez omezení počtu účastníků bohoslužby

Podmínkami účasti na bohoslužbě bude:
1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
4. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
5. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před a v rámci obětování;
6. Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor a WC;
8. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

Život naší farnosti:
Sloužit mši veřejně se nedá při omezeném počtu lidí organizačně zvládnout. Proto zatím nebudou ještě tuto neděli v Pustkovci slouženy nedělní mše veřejně.
Od 11. 5. jsou veřejně slouženy mše ve všední dny, včetně sobotní večerní s nedělní platností a v neděli v Krásném Poli od 17. 5. a v Pustkovci od 31. 5.
Až od 31. 5. proto, že návštěvnost kostela v Pustkovci na obou nedělních mších přesahuje počet sta účastníků. Na druhé straně v Krásném Poli je podle loňského sčítání lidu na nedělní mši účast pouze 105 lidí a ne všichni přijdou - omezit návštěvnost na 100 by tedy neměl být problém. Z tohoto důvodu budou v Krásném Poli nedělní mše již od 17. 5. Časy všech mší v obou kostelech se vrátí tak, jak byly před krizí.

V pondělí jsou v květnu po mši májové pobožnosti.

Nedělní eucharistie a možnost zpovědi:
Odpovídám na prosbu některých farnic a dávám možnost přijmout mimo mši eucharistii a případně přistoupit ke svátosti smíření tuto neděli. A to v čase 12:30-14:45.

Zadávání intencí na druhé pololetí letošního roku:
Intence se budou přijímat v neděli 14. 6. v obvyklé době, tedy od 8:00 v Pustkovci a od 9:00 v Krásném Poli.

Co se týká ostatních farních akcí, ty budou pozastaveny až do prázdnin.

První svaté přijímání je přesunuto na podzim.
Termín bude upřesněn později. K tomuto přesunu termínu vede několik důvodů: nestihne se připravit vše potřebné, například hudba, nechceme zbytečně vystavovat riziku nákazy členy rodin, především prarodiče dětí, v Krásném Poli jsme nestihli dokončit přípravu.

Prázdninové tábory zatím zůstávají.

Bohoslužby se vrací k normálu
Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na 100 na bohoslužbách od 11.5.

Videokázání pro děti - 6. neděle velikonoční

Modlitba v rodině na 5. neděli velikonoční
Videokázání pro děti - 5. neděle velikonoční
Liturgické texty této neděle a texty k rozjímání na další dny

 

Modlitba v rodině na 4. neděli velikonoční
Videokázání pro děti - 4. neděle velikonoční
Liturgické texty této neděle a texty k rozjímání na další dny

 

Do přírody za Pannou Marií
Svatý Hostýn - zahájení mše sv. natočila ČT pro Události v regionech (od 14:10 do 15:40 min)
Květen - měsíc Panny Marie
S malým zpožděním, ale ještě aktuálně
Zúčastněme se přenosu bohoslužby ze Svatého Hostýna týdenní přehled bohoslužeb

 

Bratři a sestry,

rád bych vás seznámil se změnami informací o životě v naší farnosti v souvislosti ve vládním usnesení ohledně konání bohoslužeb.
Oficiální údaje o uvolňování omezení jsou tyto:
Od 11. 5. – max. 100 účastníků
Od 8. 6. bez omezení počtu účastníků bohoslužby

Podmínkami účasti na bohoslužbě bude:
1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
4. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
5. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
6. Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor;
8. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

Život naší farnosti:

Sloužit mši veřejně se nedá při omezeném počtu lidí organizačně zvládnout. Proto zatím nebudou v našich kostelech slouženy mše veřejně.
V Pustkovci budou veřejně slouženy mše ve všední dny od 11. 5. a od 8. 6. i v neděli. Až od 8. 6. proto, že návštěvnost kostela v Pustkovci na obou nedělních mších přesahuje počet sta účastníků.
Na druhé straně v Krásném Poli je podle loňského sčítání lidu na nedělní mši účast pouze 105 lidí a ne všichni přijdou - omezit návštěvnost na 100 by tedy neměl být problém. Z tohoto důvodu budou v Krásném Poli nedělní mše již od 17. 5. Mše sv. ve čtvrtek budou od 14. května.
Časy všech mší v obou kostelech se vrátí tak, jak byly před krizí.
Na druhou stranu je možno domlouvat v termínech do 23. 5. na čísle 775197438 s otcem Vladimírem soukromé mše pro jednotlivce, nebo rodinu. Termíny mší: Pustkovec: neděle 10:30 a 15:00, všední dny podle domluvy; Krásné Pole: neděle 15:00, všední dny podle domluvy.

Nedělní eucharistie a možnost zpovědi:
Odpovídám na prosbu některých farnic a dávám možnost přijmout mimo mši eucharistii a případně přistoupit ke svátosti smíření každou neděli od 10. 5. do 7. 6. A to v čase 12:30-14:45.

Zadávání intencí na druhé pololetí letošního roku:

Intence se budou přijímat v neděli 21. 6. v obvyklé době, tedy od 8:00 v Pustkovci a od 9:00 v Krásném Poli. Toto datum jsem vybral jako kompromis mezi nutností ohlásit je alespoň v jedněch ohláškách a tím, že 28. 6. už bude řada lidí na prázdninách - zvláště letos, kdy zřejmě nebudou vysvědčení.

Shrnutí důležitých termínů
10. 5. První neděle, kdy je možno 12:30-14:45 přistoupit k eucharistii a zpovědi
11. 5. První veřejná mše ve všední dny - Pustkovec i Krásné Pole (tam bude ve čtvrtek jako obvykle)
17. 5. První veřejná mše v neděli - Krásné Pole
14. 6. První veřejná mše v neděli - Pustkovec
21. 6. Zapisování intencí - Pustkovec 8:00, Krásné Pole 9:00

Co se týká ostatních farních akcí, ty budou pozastaveny až do prázdnin.

První svaté přijímání je přesunuto na podzim.
Termín bude upřesněn později. K tomuto přesunu termínu vede několik důvodů: nestihne se připravit vše potřebné, například hudba, nechceme zbytečně vystavovat riziku nákazy členy rodin, především prarodiče dětí, v Krásném Poli jsme nestihli dokončit přípravu.

Prázdninové tábory zatím zůstávají.

Děkuji za pochopení a přeji hodně trpělivosti do konce karantény.
Otec Vladimír

 

KT - na mši svatou jen s patnácti lidmi

Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené od pátku 24. dubna

Kdy na mši svatou do kostela?

Modlitba v rodině na 3. neděli velikonoční

Liturgické texty této neděle a texty k rozjímání na další dny

Modlitba v rodině na 2. neděli velikonoční

Liturgické texty této neděle a texty k rozjímání na další dny

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Videokázání pro děti na Velikonoční neděli

Modlitba v rodině na Květnou neděli

Všechny texty na Svatý týden, včetně tridua

Velikonoční triduum - videa pro podporu osobní a rodinné modlitby z webu liturgie.cz

Komunita Blahoslavenství zve na společné prožití Svatého týdne v našich rodinách

Velikonoční výzva biskupů

 

Blíží se Velikonoce, které budeme bohužel prožívat jinak než jiné roky. Obřady budou slouženy tak, jako jsou slouženy, v těchto dnech, ostatní mše. Časy budou ohlášeny příští týden.
Zároveň bychom vám rádi dali možnost přistoupit ke svátosti smíření a přijímání. To je třeba skloubit s co nejlepšími hygienických opatřeními. Proto bude letošní předvelikonoční zpovídání probíhat za těchto podmínek:
1. Zpovídat se bude v pondělí, úterý a středu svatého týdne, tedy 6. - 8. 4. od 8:00 do 20:00. Podle potřeby i dále. Zpovídat budeme v zákristii a v hale.
2. mějte stále roušky!
3. Dodržujete dostatečné rozestupy - náš kostel je naštěstí dost velký a řada může stát přes celý kostel, zároveň můžete čekat v lavicích!
4. Při zpovědi nebude poučení. Je to příležitost uvědomit si, že zpověď slouží především k vyznání hříchů a rozhřešení!
5. Při vyjmenovávání hříchů buďte prosím struční!
6. Po každých deseti vyzpovídaných bude podáno přijímání. Eucharistie bude vystavena stále na oltáři pro adoraci.
Na telefonním čísle 775197438, nebo smskou na totéž číslo, můžete nahlásit zájemce o donesení svatého přijímání domů. To bude, případně, spojeno i se svátostí smíření.
Pokud znáte někoho, kdo nepoužívá internet, dejte mu prosím tyto informace telefonicky, nebo osobně.

Církev a koronavirus na webu ČBK

Výzva našeho pana biskupa

 

 

Bilancování činnosti naší farnosti v roce 2019

 

Dětský farní maškarní bál

V neděli 16. února odpoledne se v sále Obvodního úřadu v Pustkovci opět po roce konal dětský farní maškarní bál.
Děti si mohly zasoutěžit, zahrát o ceny a odnesly si i něco z tomboly.
Děkuji všem, kdo pomohli zorganizovat tento ples, mimo jiné i členkám scholy a manželům Jíchovým, kteří nás bálem provázeli.
Vladimír Ziffer

 

Ples farnosti bude v sobotu 22. února 2020

Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015
Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost

 

Charitativní koncert

Ve čtvrtek 16. ledna proběhl v našem kostele charitativní koncert na podporu pozůstalých po loňské střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba.
Koncert vzešel z iniciativy pana profesora Štěpána Raka, světového kytarového virtuose, skladatele, profesora pražské Akademie múzických umění, který také vystoupil.
Organizátorem koncertu byla Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. Děkuji oběma výše jmenovaným, ale také těm, kdo štědře přispěli.
Vladimír Ziffer

Profesor Štěpán Rak koncertoval taky na Svatém Hostýně

 

Tříkrálová sbírka

I letos u nás proběhla tříkrálová sbírka. koledníci byli mimo jiné i v domově důchodců Slunečnice a v supermarketu Globus.
Děkuji mnohokrát všem, kdo se zúčastnili jako koledníci i těm, kdo přispěli.
Vladimír Ziffer

Tříkrálová sbírka 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování