(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2017

 

Pustkovecký betlém i Živý betlém

Jako předchozí roky, i letos na Boží hod vánoční odpoledne jsme se sešli k Živému betlému. Tentokrát se hlavní část odehrávala v pustkoveckém kostele. Zde jsme se podívali na krásně zpracovaný vánoční příběh o třech stromech.
Pak jsme se vydali do parku na horním konci Pustkovecké ulice.
Děkuji všem, kdo organizovali živý betlém i těm, kdo se ho zůčastnili, ať aktivně, nebo pasivně.

Děkuji všem, ať dospělým, nebo dětem, kdo pomohli se stavěním letošního pustkoveckého betléma, zvláště naší pastorační asistentce Martině Hadžegové.

 

Tříkrálová sbírka 2018, pozvánka

 

Program vánočních obřadů farnosti Ostrava Pustkovec

Neděle 17. 12.:
Pustkovec
Zpovědní odpoledne
14:00 - 17:00 příležitost ke svátosti smíření.

Pondělí 18. 12.:
Pustkovec
15:00 - 16:50 příležitost ke svátosti smíření.

Útery 19. 12.:
Od 9:00 návštěva nemocných.

Středa 20. 12.:
Pustkovec
15:00 - 16:50 příležitost ke svátosti smíření.

Čtvrtek 21. 12.:
Krásné Pole
16:15 příležitost ke svátosti smíření.

Neděle 24. 12.:
Čtvrtá neděle adventní
Pustkovec
7:30 mše Za živou a zemřelou rodinu Hudečkovou, Gismanovou a Valochovou s prosbou o další ochranu Boží.
9:00 mše za naše farní společenství.
Krásné Pole
10:30 mše za + rodinu Markovou a Královenskou

Vigilie Hodu Božího vánočního
Pustkovec
15:30 mše za rodiny v naší farnosti.
22:00 "půlnoční" mše za naši farní rodinu.
Krásné Pole
22:00 "půlnoční" mše Za + Antonii Bicanovou a rodiče z obou stran.

Pondělí 25. 12.:
Hod Boží vánoční
Pustkovec
7:30 mše za zemřelé rodiče, prarodiče, příbuzné, známé a živou rodinu
9:00 mše za naše farní společenství.
7:30 - 11:00 možnost navštívit farní betlém v boční kapli
16:30 Živý Betlém, sraz v kostele v Pustkovci.
Krásné Pole
10:30 mše Za + Josefa Kotalu, rodiče z obou stran a Pavla Šmída.

Úterý 26. 12.:
Sv. Štěpána
Pustkovec
7:30 mše za zemřelou Štěpánku Grossmannovu, manžela, sourozence a rodiče.
9:00 mše za zemřelého manžela, otce, duše v očistci a zdraví maminky.
Krásné Pole
7:30 mše Za + Štěpána Nováka a rodiče z obou stran.

Neděle 31. 12.:
Svátek Svaté Rodiny
Pustkovec
7:30 mše na poděkování za všechny milosti a prosbu o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
9:00 mše za rodiny v naší farnosti.
Krásné pole
10:30 mše Za + z rodiny Antošovy a Foltovy a duše v očistci.

Pondělí 1. 1.:
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Zasvěcený svátek
Pustkovec
7:30 mše
9:00 mše
Krásné Pole
10:30 mše.

Ostatní termíny jsou jako jindy.
Další možnosti svátosti smíření: před každou mší do 24. 12. včetně, se zpovídá. O svátcích na požádání.
Informace jsou na nástěnkách a na internetu. www.farnostpustkovec.cz

 

Výroba adventnich věnců

V sobotu 2.12. proběhlo v naší farnosti společné vyrábění adventních věnců.
Atmosféra byla velmi příjemná a práce se dařila. Na své si přišly i děti, které díky sněhové nadílce, mohly řádit na sněhu před kostelem.
Jsme rádi, že tato akce má ve farnosti pozitivní ohlas a myslím, že se již pomalu začne stávat tradicí.
Godfrydová Martina
Fotografie

 

Slavnostní benefiční koncert - neděle 10. prosince večer

Adventní duchovní obnova - 8. - 9. prosince 2017 (pá - so)

Adventní koncert - neděle 3. prosince 2017

Rorátní mše sv. pro děti - pozvánka

Misijní dílničky budou v neděli 26. listopadu odpoledne

Předvánoční úklid - sobota 25. listopadu

V sobotu 21. října v 18:00 v kostele v Pustkovci se uskuteční koncert skupiny Sešli jsme se

Výlet rodin do Bohumína v sobotu 7. října 2017

Do kostela na kole nejen 16. a 17. září 2017

 

Milí farníci, rádí bychom vás informovali, že v porubské farnosti opět proběhne evangelizační kurz Alfa. Je to kurz, který probíhá již mnoho let prakticky po celém světě.
Chcete-li si oprášit základy víry nebo máte-li v rodině nebo mezi svými přáteli někoho, kdo s Vámi nesdílí Vaši víru nebo se pravidelně neúčastní života církve nebo je ve víře začátečník, přijďte s ním, nebo i sami na úvodní večeři kurzu Alfa. Po večeři bude následovat promluva : Jde v životě ještě o víc? Nezávazně společně posoudíte, bude-li pro Vás kurz vhodný. Kurz probíhá v příjemném prostředí a je bezplatný.
Kurz Alfa pořádaný loni měl přes 40 účastníků. Prožili jsme pěkné společenství a zakusili, jak Bůh jedná.
Kurz začíná ve čtvrtek 14. září 2017 v 18:00. Základní informace jsou také na porubských farních stránkách.
Rádi se s Vámi a Vašimi blízkými setkáme.
Tým Alfy

 

Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech.
Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

 

Rozjímání nad biblí s o. Vladimírem

 

Hodiny náboženství ve školním roce 2017/18

Hodiny náboženství budou od pondělka 18. 9. následovně:

Den Hodina Vyučující Ročník
Pondělí 14:30 O. Vladimír 4. a 5.
  15:30 O. Vladimír 3.
  15:30 M. Godfrýdová 2.
  16:30 M. Godfrýdová 1.
Čtvrtek 14:30 O. Vladimír Pustkovec 6.-9.
  16:15 O. Vladimír Krásné Pole

 

Mladí z pustkovecké farnosti na Setkání mládeže v Olomouci

Zpravodajství z ministrantského tábora

Zpravodajství z farního tábora

 

Táborák

Na táboráku k ukončení školního roku jsme se sešli 30. června 2017 v 16:00 na zahradě u Jíchů v Krásném Poli. Zahájili jsme ho modlitbou a děti se vrhly na soutěže a vyplňování Binga. Postupně dětí a dospělých přibývalo a nechyběly ani odměny a krásně prožité společné chvíle.
Opekli jsme si také párky, snědli všechny dobroty a společně přivítali vytoužené prázdniny. Těšíme se opět na setkání v září.
Fotografie

 

Poslední náboženství, poslední ministrantská schůzka, poslední dětská mše sv. ve školním roce

 

Pozvánka - Noc kostelů bude v pátek 9. června 2017

Pozvánka na Farní den s vaječinou v neděli 4. června 2017

O víkendu 26.-27. 5. budou v naší farnosti probíhat Svatodušní rekolekce, Živořím, přežívám, žiju. Začneme v pátek v 17:00 mší, pak bude první promluva. Budeme pokračovat v sobotu od 8:00. Rekolekce povede o. Radim Zielonka.

 

Tradiční pouť na Svatý Hostýn byla ve středu 17. května 2017

 

Koncert ke dni matek

V neděli 14. května proběhl v kostele v Pustkovci koncert ke dni matek. Všem, kdo vystoupili se podařilo vytvořit krásnou atmosféru.
Děti nejen zpívaly, ale i hrály divadlo. Po skončení koncert bylo malé pohoštění. Někteří pak také fandili našemu týmu na šampionátu v hokeji, v zápase s Francií.
Moc děkuji všem, kdo na koncertě vystupovali a zvláště těm, kdo ho organizovali: paním Netočné, Běhunkové a Jíchové.

Koncert ke dni Matek

 

Mariánská sobota

12. a 13. května proběhla v naší farnosti mariánská sobota. Vedl je o. Petr Beneš a připomněli jsme si jí sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Na programu byla mše, přednášky na mariánská témata, modlitba vkládání rukou, ale i promítání filmu o fatimském zjevení. Všem, kdo se zúčastnili moc děkuji.

Pozvánka na mariánskou sobotu ve dnech 12. - 13. května 2017

 

Na posledním misijním klubku

nás navštívili z Radia Proglas. Nahrávky, které pořídili budou odvysílány v rámci pořadu o misijních klubkách. Pořad o misijní činnosti dětí, kde jsou i naše děti, se vysílal 1. června ve 20:15. Pořad je kdykoliv k poslechu zde.

 

Zapojení dětí do projektu Cestou dvou bratří

S dětmi z náboženství (první a druhé třídy) jsme se zapojili do projektu Cestou dvou bratří, XII. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně, ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Malovat mohly dvě témata- jak by měla vypadat země, ve které by se cítily šťastně a bezpečně, nebo druhé téma namalovat cestu přes moře, kdy Cyril a Metoděj pluli k tureckému národu, aby vedli rozhovory s židy a muslimy.
Dětem se obrázky moc povedly, motivací jim samozřejmě byly také ceny, které mohou vyhrát. To si ale budeme muset počkat do 4. července, kdy během Večera lidí dobré vůle na Velehradě proběhne vyhlášení výsledků.
Martina Godfrydova
Fotografie

 

 

Přeji vám, abyste často čerpali ze síly eucharistie -
plodu požehnaného dřeva kříže, plodu velikonoc, plodu Božího milosrdenství,
kterému jsme šli vstříc celou postní dobu svou kajícností.

Vladimír Ziffer

 

Bohoslužby a svátost smíření o Velikonocích

Květná neděle 9. 4. Připomínka vjezdu Krista do Jeruzaléma.
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 14:00-18:00.
Krásné Pole: 10:15-11:30
Jinak vždy přede mší.

Pondělí 10. 4.:
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00-16:45

Středa 12. 4.:
Adorace a příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00-16:45

Zelený čtvrtek 13. 4.: Připomínka poslední večeře.
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00
Poté adorace v Getsemanské zahradě.

Velký pátek 14. 4.: Připomínka umučení Krista.
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 12:00-14:30.
Křížová cesta:
Pustkovec: 15:00
Krásné Pole: 17:15
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00

Bílá sobota 15. 4.:nekoná se žádná veřejná bohoslužba
Adorace v Božím hrobě:
Pustkovec: od obřadů na Veký pátek do soboty 20:45
Krásné Pole: od obřadů na Veký pátek do soboty 16:00
Při této adoraci bude sbírka na chrámy ve Svaté zemi.

Vigílie Vzkříšení: Připomínka vzkříšení Kristova.
Obřady:
Pustkovec: 21:00
Krásné Pole: 20:00
V Pustkovci prosíme rodiče, aby jejich děti pomohli při obřadech s lucerničkami - přiveďte děti nejpozději dvacet minut před obřady do zákristie.
V Pustkovci po obřadech posezení ve farní hale. Prosím hospodinky o příspěvek něčeho dobrého na společný stůl.

Boží hod velikonoční 16. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00
Krásné Pole: 10:30

Při mších bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
Po mších bude požehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční 18. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00, 17:00
Krásné Pole: 7:30

V ostatních dnech jsou časy mší jako jindy.

 

Pozvánka na misijní dílničku v neděli 2. dubna v 16:30 ve farní hale

Matka Tereza světlo v temnotě dneška, výstava v kostele v Pustkovci od 18.3. do 18.4. 2017

Duchovní obnova pro maminky

Pozvánka na farní ples

Pozvánka na dětský farní karneval v neděli 12. února

Pozvánka na herní dopoledne pro děti v době pololetních prázdnin

Misijní klubíčko se sejde v neděli 29. ledna

 

Tříkrálová sbírka

Na začátku roku 2017 probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ani třeskutý mráz neodradil koledníky vyrazit v sobotu do ulic. Než jsme ale vyrazili, sešli jsme se ke společné snídani, pak nám otec Vladimír požehnal.
Kolem poledne jsme se celí promrzlí rádi vraceli do farní haly, kde nás čekal společný oběd. Díky všem, kteří se zúčastnili.
Petr Godfryd

   

 

Tříkrálová sbírka 2017

Zúčastněte se s námi!
Tříkrálová sbírka 2017 bude probíhat v rámci Charity Ostrava od 1. do 15. ledna 2017. Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2017 je Charita Česká republika se sídlem v Praze.

V naší farnosti Ostrava – Pustkovec můžete očekávat návštěvu koledníků v sobotu 7.1.2017 během dopoledne.
Jako každý rok bude možno přispět také v pátek 6.1.2017 po mši sv. a také v sobotu a v neděli po mši sv.

Příspěvky získané koledováním od dárců plánujeme použít na tyto projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa.
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
3. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (Charitní středisko Michala Magone, Charitní středisko sv. Lucie)
4. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi
5. Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska Michala Magone v Charitním středisku sv. Karla Boromejského
6. Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty
7. Dofinancování rekonstrukce a vybavení vstupních prostor v Charitním domě sv. Václava
8. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování