(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Kostel v Pustkovci
Kostel v Pustkovci

Bilance farnosti za rok 2018
Hospodaření farnosti a přehled spotřeby elektřiny a plynu v roce 2018
Pozvánka na farní herní den - pátek 1. února 2019
Pozvánka na výstavu o papeži Benediktu XVI., interiér kostela a výstavní panely
Připomennutí tří církevních svátků v první polovině února
Pozvánka na farní ples a tento ples před jedním rokem
Předběžné videopozvánky z předminulého roku na dětský farní maškarní karneval, který se (snad) bude konat i letos na počátku března - video1, video2, video3, video4. Třetí pozvánka byla uložena na YouTube
Farní aktivity v lednu 2019
Aktuální farní aktivity ve školním roce 2018-19

Ohlášky na 2. neděli v mezidobí, 20. ledna 2019

Tento týden bude při mších každoměsíční sbírka na potřeby kostela a farnosti.
V pondělí v 18:00 v hale bude rozjímání nad biblí.
V úterý je v 9:30 ve škole společenství maminek.
V pátek je slavnost Obrácení apoštola Pavla. Mše budou v 6:30 a v 17:00.
Zveme všechny děti na Herní den 1. 2. 2019 od 9:30 do farní haly.
17. 2. při mších bude místo obvyklé sbírky na potřeby kostela a farnosti, sbírka na potřeby otců Verbistů jako poděkování za lidové misie, které v naší farnosti minulý rok vedli.
Všechny zveme na třetí ročník farního plesu v sobotu 23. 2. 2019. Lístky jsou již vyprodány. Budeme moc vděčni za všechny vaše příspěvky do tomboly. ceny do tomboly noste prosíme do sakristie.

Křest Páně, neděle 13. ledna 2019

V pondělí v 18:00 v hale bude katecheze dospělých.
Příští týden bude každoměsíční sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Všechny zveme na třetí ročník farního plesu v sobotu 23. února 2019. Lístky se začínají prodávat tuto neděli. Po deváté mši je bude v hale prodávat paní Blanka Zemanová. Budeme moc vděčni za všechny vaše příspěvky do tomboly. ceny do tomboly noste prosíme do sakristie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: