(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Prodej výrobků

Zveme všechny, kdo by se chtěli společně s námi připravit na putování do Živého betléma - na nedělní růženec 2.,3. a 4. neděli adventní v 19:00 do kostela.

Adventní duchovní obnova bude ve dnech 9.- 10. prosince

Pustkovecké scholy a chrámový sbor zvou na adventní koncert v neděli 11. prosince

Tradiční adventní koncert biskupského gymnázia - úterý 13. prosince 2016 v 17:00.
Je určen pro širokou veřejnost a uskuteční se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. V programu vystoupí také sbor učitelů gymnázia.

Živý betlém - neděle 25. prosince odpoledne

Výroba adventních věnců
Poutní zájezd do Krakowa
Pastorační kalendář 2016/17

Ohlášky na 2. neděli adventní, 4. prosince

Kostel v Pustkovci

V sobotu byl velký předvánoční úklid. Děkuji všem, kdo se zůčastnili.
Tuto neděli po mších probíhá prodej výrobků z misijní dílničky.
Zveme všechny na společný růženec v 19:00 od této neděle. Tento růženec bude 2., 3. a 4. neděli adventní a je přípravou na živý růženec. Každou neděli se zaměříme na jedno z prvních růžencových tajemství.
V pátek v 6:30 zveme všechny děti na rorátní mši. Budeme se společně připravovat na vánoce. Po mši bude následovat společná snídaně a rozvoz dětí do škol.
V pátek je v naší farnosti den modliteb za bohoslovce. Nezapoměňte na tento úmysl ve svých modlitbách!
Příští víkend 10. 12. se v naší farnosti budou konat adventní rekolekce. Povede ji o. Petr Beneš. Začnou v pátek mší svatou v 17:00. V sobotu budou pokračovat od 8:30 do 12:00.
Příští neděli 11.12. v 15:00 se bude konat adventní koncert. Srdečně zvou všechna hudební tělesa naší farnosti.
Chtěli bychom oslovit rodiče dětí, kteří se chtějí zúčastnit setkání se sv. Mikulášem a zatím nejsou přihlášeni, aby po mši svaté v kavárně u prvního stolku zanechali své e-mailové adresy a získají informace od pastorační asistentky.

25. 12. bude opět Živý betlém. Začne v 16:30 u vstupu do plesenského lesa pod Globusem. Bude připravena trasa pro děti i dospělé.

Dále bychom chtěli oslovit všechny farníky, kteří mají doma biblické postavičky, zda by byli ochotni je zapůjčit do pustkoveckého betléma, aby je donesli nejpozději v neděli 11. 12. po mši svaté do kavárny nebo předali osobně pastorační asistence i dříve dle vašich možností. Budeme vděčni za každou postavičku i ovečky. Další informace ohledně stavby betléma podá pastorační asistentka.
Stavba betléma proběhne 23. 12. 2016 zhruba od 8:00 po rorátní snídani dětí v hale. Všechny děti, které přijdou nebo si udělají čas, budou vítány. Další informace podá pastorační asistentka. Děkuji za pozornost.

Kostel v Krásném Poli

Zveme všechny na společný růženec v Pustkovci v 19:00 od této neděle. Tento růženec bude 2., 3. a 4. neděli adventní a je přípravou na živý růženec. Každou neděli se zaměříme na jedno z prvních růžencových tajemství.
V pátek je v naší farnosti den modliteb za bohoslovce. Nezapoměňte na tento úmysl ve svých modlitbách!
Příští víkend 10. 12. se v naší farnosti budou konat adventní rekolekce. Povede ji o. Petr Beneš. Začnou v pátek mší svatou v 17:00. V sobotu budou pokračovat od 8:30 do 12:00.

25. 12. bude opět Živý betlém. Začne v 16:30 u vstupu do plesenského lesa pod Globusem. Bude připravena trasa pro děti i dospělé.

 

 

Ohlášky na 1. neděli adventní, 27. listopadu

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli budou při mších žehnány adventní věnce.
Tuto neděli bude v 19:00 mše za ochranu lidského života od početí.
V pondělí bude v 18:00 v hale další katecheze dospělých.
V úterý bude v 9:30 ve škole společenství maminek.
Ve středu bude adorace a příležitost ke svátosti smíření již od 15:00.
V pátek v 6:30 zveme všechny děti na rorátní mši. Budeme se společně připravovat na vánoce. Po mši bude následovat společná snídaně a rozvoz dětí do škol.
Příští týden v sobotu bude od 8:00 velký předvánoční úklid. Děkuji všem, kdo se zůčastní.
Příští neděli bude po mších probíhat prodej výrobků z misijní dílničky.
Zveme všechny na společný růženec v 19:00 od příští neděle. Tento růženec bude 2., 3. a 4. neděli adventní a je přípravou na živý růženec. Každou neděli se zaměříme na jedno z prvních růžencových tajemství.
Blíží se opět Třikrálová sbírka, proto prosíme ty, kteří by byli ochotni přihlásit se jako vedoucí skupinek, aby se zapsali v sakristii. A to do konce listopadu! Je to v naší fanosti již tradiční akce, do které se zapojujeme.
V sobotu 10. 12. se v naší farnosti budou konat adventní rekolekce. Povede ji o. Petr Beneš. Začnou v pátek mší svatou v 17:00. V sobotu budou pokračovat od 8:30 do 12:00.
V nedeli 11.12. v 15:00 se bude konat adventní koncert. Srdečně zvou všechna hudební tělesa naší farnosti.

25. 12. bude opět Živý betlém. Začne v 16:30 u vstupu do plesenského lesa pod Globusem. Bude připravena trasa pro děti i dospělé.

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli budou při mši žehnány adventní věnce.
Tuto neděli bude odpoledne adventní koncert.
Tuto neděli bude v 19:00 mše za ochranu lidského života od početí.
Příští sobotu bude od 14:00 výroba vánočních přání.
V sobotu 10. 12. se v naší farnosti budou konat adventní rekolekce. Povede ji o. Petr Beneš. Začnou v pátek mší svatou v 17:00. V sobotu budou pokračovat od 8:30 do 12:00.

25. 12. bude opět Živý betlém. Začne v 16:30 u vstupu do plesenského lesa pod Globusem. Bude připravena trasa pro děti i dospělé.

 

 

Oznamujeme, že na společné farní organizační schůzce vznikl nápad, že bychom mohli zorganizovat farní ples naší farnosti. Tato myšlenka se ujala a podařilo se nám domluvit termín - a to v sobotu 18. 2. 2017 v Domě farnosti v Porubě, hrát bude kapela Radima Výtiska. Proto velice všechny zveme. Lístky na tento ples se začnou prodávat od 1. prosince u paní Martiny Godfrydové. Samozřejmě je s touto akcí spojeno i několik organizačních věcí a proto pokud má někdo zájem pomoci může se také obracet na M. Godfrydovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: