(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Kostel v Krásném Poli

Pozvánka na farní ples a místa a stoly v sále Domu farnosti v Porubě (stav k 9.lednu)

Pozvánka na letní farní tábor 2017

Tříkrálová sbírka 2017 ve farnosti

2. neděle v mezidobí, 15. ledna

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli 15. 1. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Po deváté mši, nebo telefonicky Je možno si koupit vstupenky na farní ples. Kontakt na paní Godfrýdovou je na naších internetových stránkách. Cena je 150 korun.
Blíží se termín farního plesu, proto prosíme farníky, aby přispěli do tomboly. Ceny můžete nosit buď do sakristie, nebo je dávat přímo paní Lucii Adámkové, nebo Blance Zemanové, které mají tombolu na starost.
Termín farního tábora je 30. 7. - 5. 8. ve Staré vsi.

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli 15. 1. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Po deváté mši, nebo telefonicky Je možno si koupit vstupenky na farní ples. Kontakt na paní Godfrýdovou je na naších internetových stránkách. Cena je 150 korun.
Blíží se termín farního plesu, proto prosíme farníky, aby přispěli do tomboly. Ceny můžete nosit buď do sakristie, nebo je dávat přímo paní Lucii Adámkové, nebo Blance Zemanové, které mají tombolu na starost.
Termín farního tábora je 30. 7. - 5. 8. ve Staré vsi.

 

 

Svátek Křtu Páně - 8. ledna

Kostel v Pustkovci

V sobotu 7. ledna po mši svaté asi v 17:50 bude ve farním kostele v Pustkovci koncert Radovana Skalického.
V pondělí 9. 1. bude v 18:00 ve farní hale další katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý 10. 1. v 9:30 bude ve škole společenství maminek. Všechny mladé maminky jsou srdečně zvány.
Příští neděli 15. 1. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Po deváté mši, nebo telefonicky Je možno si koupit vstupenky na farní ples. Kontakt na paní Godfrýdovou je na naších internetových stránkách. Cena je 150 korun.
Blíží se termín farního plesu, proto prosíme farníky, aby přispěli do tomboly. Ceny můžete nosit buď do sakristie, nebo je dávat přímo paní Lucii Adámkové, nebo Blance Zemanové, které mají tombolu na starost.
Termín farního tábora je 30. 7. - 5. 8. ve Staré Vsi.

Kostel v Krásném Poli

V pondělí 9. 1. bude v 18:00 ve farní hale další katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý 10. 1. v 9:30 bude ve škole společenství maminek. Všechny mladé maminky jsou srdečně zvány.
Příští neděli 15. 1. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Po deváté mši, nebo telefonicky Je možno si koupit vstupenky na farní ples. Kontakt na paní Godfrýdovou je na naších internetových stránkách. Cena je 150 korun.
Blíží se termín farního plesu, proto prosíme farníky, aby přispěli do tomboly. Ceny můžete nosit buď do sakristie, nebo je dávat přímo paní Lucii Adámkové, nebo Blance Zemanové, které mají tombolu na starost.
Termín farního tábora je 30. 7. - 5. 8. ve Staré Vsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: