(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:

Veliká změna v naší farnosti

Duchovní cvičení pro dívky 11. - 16. července
VKH Ostrava má setkání každé úterý v Pustkovci

 

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí, 20. června 2021

Videokázání (nejen) pro děti na 12. neděli v mezidobí
Nedělní liturgie na 12. neděli v mezidobí

Časy mší jsou jako v minulých týdnech.
Od 1. 7. se časy vrátí do stavu před karanténou: v neděli v 7:30 a v 9:00.
Z mimoliturgických aktivit zůstává:
Společenství mládeže v pátek na faře v 19:00.
Ve středu poslední dětská mše a poslední ministrantská schůzka.

Tuto neděli 20. 6. bude v 10:00 v hale krátká schůzka rodičů, jejichž děti pojedou na farní tábor. Účast všech rodičů je nutná.
Zveme všechny rodinky na již tradiční táborák na konci školního roku. 29. června od 16:00 na Myslivně. Těšíme se na Vás!
Ve středu 23. 6. v 19:30 bude v hale zasedání farních rad.
Příští neděle bude v 19:00 mše za ochranu lidského života od počátku.

 

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí, 13. června 2021

Videokázání (nejen) pro děti na 11. neděli v mezidobí
Nedělní liturgie na 11. neděli v mezidobí

Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

Z mimoliturgických aktivit zůstává:
Společenství mládeže v pátek na faře v 19:00.
Tento týden jsou již poslední hodiny náboženství v tomto školním roce!
Ve středu dětská mše. Děti při ní zůstanou v lavicích u rodin.
Ve středu ministrantská schůzka.

Zveme všechny rodinky na již tradiční táborák na konci školního roku. 29. 6. od 16:00 na Myslivně.
Příští neděli 20. 6. bude v 10:00 v hale krátká schůzka rodičů, jejichž děti pojedou na farní tábor. Účast všech rodičů je nutná.

 

Ministrantský tábor 2021 v Partutovicích 3. - 8. srpna, přihláška - formát doc a formát pdf

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. 2021 na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

 

 

Aktualizace stránek:  21. června 2021