(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Koncert

Pracovní příležitost - Domov Slunovrat (domov pro seniory) v Ostravě Přívoze
Pravidelné farní aktivity ve školním roce 2016/17
V Krásném Poli prožíváme krásné výročí
Příležitost prozkoumat smysl života - kurz Alfa, který začne v Porubě 27. září 2016

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí - 25. září

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli bude od 17:30 ve škole misijní klubko. Všechny děti jsou srdečně zvány.
Tuto neděli je v 19:00 v Pustkovci mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Ve středu je nejen státní svátek, ale i Slavnost sv. Václava. Proto bude mše i ráno v 7:30.
Další zkoušky malé scholy se uskuteční vždy v neděli po mši, která začíná v 9:00. První zkouška 25. 9. v 9:50 ve třídě náboženství.
V naší farnosti probíhají různé pastorační aktivity. Rádi bychom k jejich organizaci a účasti na nich pozvali také ty z vás, kteří stojí zatím v ústraní. Organizační schůzka na které se bude projednávat plán farních aktivit na tento školní rok se bude konat v neděli 2. 10. v 18:00.
Zveme všechny holky od 5. třídy do Velké scholy! Zkoušky budou probíhat každý pátek ve škole od 17:00 a v neděli přede mší. Zpíváme vždy 2. neděli v měsíci a také na různých akcích - svatby, křty atd. Neboj se a přijď na naší první zkoušku, která bude 7.10. v 17:00 na faře.
V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 8:00 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330 Kč, děti pojedou zdarma.

Kostel v Krásném Poli

Příští neděli bude od 17:30 ve škole misijní klubko. Všechny děti jsou srdečně zvány.
Tuto neděli 29. 5. je v 19:00 v Pustkovci mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Ve středu je nejen státní svátek, ale i Slavnost sv. Václava. Proto bude mše i ráno v 7:30.
V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 8:00 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330 Kč, děti pojedou zdarma.

 

 

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí - 18. září

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli 18. 9. bude také při mších sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Náboženství pro předškolní děti bude probíhat od 19. 9. každé pondělí v 16:15.
Další katecheze dospělých bude v pondělí v 18:00 ve farní hale v Pustkovci.
První zkouška malé scholy se uskuteční v neděli 25. 9. po mši sv. ve třídě náboženství. Další zkoušky budou vždy po nedělní mši, která začíná v 9:00.
Příští neděli bude od 17:30 ve škole misijní klubko. Všechny děti jsou srdečně zvány.
V naší farnosti probíhají různé pastorační aktivity. Rádi bychom k jejich organizaci a účasti na nich pozvali také ty z vás, kteří stojí zatím v ústraní. Organizační schůzka na které se bude projednávat plán farních aktivit na tento školní rok se bude konat v neděli 2. 10. v 18:00.

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli 18. 9. bude také při mších sbírka na potřeby kostela a farnosti.
V pondělí v 18:00 ve farní hale v Pustkovci je další katecheze dospělých.
Příští neděli bude od 17:30 ve škole misijní klubko. Všechny děti jsou srdečně zvány.

 

 

Hodiny náboženství budou od 15. 9. následovně:

Den Hodina Vyučující Ročník
Pondělí 14:30 O. Vladimír 4. a 5.
  15:30 O. Vladimír 3.
  15:30 M. Godfrýdová 2.
  16:30 M. Godfrýdová 1.
Čtvrtek 14:30 O. Vladimír Pustkovec 6.-9.
  16:15 O. Vladimír Krásné Pole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: